Skip to main content

A nők megnövekedett szerepe a társadalomban egyre inkább arra buzdítja a szebbik nem képviselőit, hogy vállaljanak aktívabb szerepet a közösségeik szervezésében. Ez az egyike azoknak az okoknak, amely szeptember 13-án, pénteken Sepsiszentgyörgyre szólított több mint nyolcvan nőt az RMDSZ Háromszéki Nők Szervezetének alakuló ülésére.

alakulo

A háromszéki az országban a 19. ilyen jellegű szervezet, amely az RMDSZ keretein belül lehetőséget biztosít a hölgyeknek elképzeléseik, terveik szervezett formában való megvalósítására. A sepsiszentgyörgyi Park vendéglőben megtartott találkozón elsőként Sztakics Éva, a Háromszéki Nők Szervezetének koordinátora mutatta be azokat a nőket, akik aktív részt vállaltak a szervezet létrehozásában és köszöntötte azokat, akik szívesen csatlakoznának a továbbiakban.

Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke egy kéréssel fordult a jelen levő nőkhöz: „segítsenek helyre állítani a közéletbe vetett bizalmat. Azt látjuk mindenfelé, hogy az emberek egyre inkább eltávolodnak a közélettől, hogy kivonják magukat a közösségi munkából, hogy elfásultak, hogy a társadalmi-szociális körülmények miatt egyre intoleránsabbak, hogy nem figyelnek eléggé oda embertársaikra.”- hangsúlyozta az elnök. Ugyanakkor meggyőződésének adott hangot a tekintetben, hogy Székelyföldön széthúzás nélkül is lehet dolgozni és politizálni és a nők segíthetnek abban, hogy helyreálljon a közéletbe vetett bizalom.

Nagy Emese, az országos kezdeményező bizottság tagja beszámolt a Nők Szervezetének megalakulásáról, annak szükségességéről, az áprilistól eltelt időszak történéseiről, valamint a célkitűzéseikről. Meglátása szerint egyre több nő érdeklődik a szervezet iránt, akiknek szándékukban áll pótolni azt a hiányt, amely az erdélyi közéletben, az országos politika területén mutatkozik. A szervezet tulajdonképpen egy lehetőség, „új kapu” a magyar közösség irányába.

A pénteki alakuló ülésen a jelenlevők megválasztották az RMDSZ Háromszéki Nők Szervezetének vezetőségét, meghatározva néhány, irányvonalul szolgáló célt is. A Háromszéki Nők Szervezetének elnökévé választott Ájgel Ágnes, a civil szférában tevékenykedik évek óta, e mellett pedig helyi tanácsos Sepsibükszádon. Felszólalásában célként nevezte meg a tágabb, szűkebb értelemben vett közösségek jobbáttételéhez hozzájárulni, azzal az erővel, amelyek mentén a hölgyek hatékonyabban tudnak tevékenykedni. „Segítségükre akarunk lenni a nőknek, hogy alkalmuk legyen a továbbtanulásra, az egyéni fejlődésre és akár bátorítani a politikai, közéleti szerepvállalásra is.” – mondta el.

A jelenlévők nevesítettek egy-egy képviselőt székenként a vezetőségben. Így kézdiszéki alelnökként Imre Melindának szavaztak bizalmat, erdővidéki alelnöknek Nagy Piroskát választották, orbaiszékről Barabás Tünde tölti be ezt a tisztséget, Sepsiszentgyörgyöt pedig Sztakics Éva képviseli alelnökként a megyei vezetőségben.

Mindannyian egy nyitott, sokszínű szervezetben gondolkodnak, éppen ezért továbbra is várják az érdeklődő hölgyek jelentkezését. Bővebb információkért, vagy jelentkezni, a haromszekinok@rmdsz.ro címen lehet.