Skip to main content

Pünkösd vasárnapján, azaz június 8-án, a csernátoni Sylvester Lajos
Községi Könyvtár névadójára emlékeztek. Az ünnepi eseményen Haszmann
Pál helytörténész bejelentette: Csernáton község szobrot emel a község
híres szülöttének.

VAR_1431 sylvester lajos_megemlekezes_vargyasi

A rendezvény a könyvtár épületén elhelyezett plakett koszorúzássalkezdődött, ezt követte a beszédek sora, valamint a Novák Zoltántörténész által tartott előadás.

Bölöni Dávid, Csernáton község polgármestere köszöntőjében SylvesterLajos érdemeit méltatta, míg a felszólalásban őt követő tanácselnök,Tamás Sándor „Lajos bácsi” személyéről beszélt. „Most a napokbantöltötte volna 80. esztendőjét. Sylvester Lajos volt a Romániai MagyarDemokrata Szövetség első háromszéki elnöke. Tagja volt az országoselnökségnek. Ő szervezte meg az érdekvédelmi mozgalmat, ő állítottaössze Háromszék első parlamenti képviselőinek listáját. Évekkel későbbmondta: Sándor, ’89 után lehetett volna bármilyen tisztségem avárosnál, a megyénél, vagy Bukarestben, de én nem vágytam rá, inkább afiatalokat toltam előre. Sylvester Lajoshoz mindig valami anekdotajellegű történet is kapcsolódik. Ezek a történetek erősítették őt,hatékonnyá tették munkáját: hiszen az ő élelmességének és kitartásánakköszönhető, hogy Kovászna megyében szerte rengeteg szobrot állítottak,a 60’-70’ években. Ezek a szobrok jelzésértékűek: térvisszafoglalástjelentettek egy olyan korban, amikor a magyarok jelenlétét takargatniigyekezett a hatalom.”

Az ünnepségen Kovászna megye hajdani főtitkárával, Király Károllyalkészített portréfilmből is levetítettek egy rövid részletet – akérdező ebben az esetben is Sylvester Lajos volt. Novák Zoltánelőadásában az erdélyi magyarság elmúlt bő hetven évét elemezte –amelyben, Sylvester Lajos nevéhez is sok fontos tett kötődik.

Az ünnepség záróakkordjaként Haszmann Pál szólalt fel: a csernátonimuzeológus elmondta Kovászna Megye Tanácsával, Csernáton községönkormányzatával karöltve, valamint közadományokból szobrot kívánnakemelni a csernátoni születésű közírónak. Ahogy Végh Antal ágyúöntőezermester esetében is jó eszköznek bizonyult a közadakozás, úgySylvester Lajos szobrának állítására is alkalmas ez a megoldás –hangsúlyozta Haszmann, aki azt is elmondta, hogy a tervek szerint már2015-re el kell a szobornak készülnie.