Skip to main content

A nők közéleti szerepvállalása növekvő tendenciát mutat háromszéki és országos viszonylatban egyaránt – vonták le a következtetést a hölgyek Sepsiszentgyörgyön a sajtó képviselőivel szervezett szerdai beszélgetésen. A találkozó az RMDSZ Nőszervezetének képviselői, valamint városi, megyei, helyi önkormányzati tanácsosjelöltek és az egyetlen női polgármesterjelölt részvételével zajlott.

2020.09.16_Sajtotaj_foto_Kelemen_Lehel 1

A nők szerepe és feladatköre egyre inkább megerősödik a helyi döntéshozatalban, ez köszönhető az RMDSZ Nőszervezet elmúlt években kifejtett munkájának is. Kovászna megyében egy női polgármesterjelölt van és 106 hölgy szerepel az RMDSZ tanácsosjelöltjeinek listáján.

Ájgel Ágnes, az RMDSZ Háromszéki Nőszervezetének elnöke, sepsibükszádi tanácsosjelölt a megbeszélésen kiemelte, tény, hogy az utóbbi években minden európai uniós országban növekedett a nők aránya a parlamentben, kormányzati és helyi önkormányzati testületekben egyaránt. De, különösen Kelet-Európában még mindig alacsony a nők részvétele a társadalmi, politikai közéletben. „Továbbra is jellemző, hogy a tradicionális szerepekben szocializálódott társadalmakban nehezebb a nőket bevonni a közéletbe. Ez a tisztségben levők feladata is, de a nőknek is akarniuk kell. A nők alacsony közéleti részvételéből adódóan szegényebb lesz maga a politikai közélet is. Kimarad belőle egy sor fontos szempont, a nőkre jellemző szemlélet és tapasztalat, mely szükséges a jó döntés meghozatalában. Ezzel pedig nemcsak a nők, hanem az egész társadalom veszít.” Romániában elsőként a Szövetségben megjelenő kvótarendszer kapcsán Ájgel Ágnes elmondta, ez egy segítő mechanizmus, de a sikerhez még két dolog elengedhetetlen: a szaktudás és az együttműködés.

Elindult egyfajta nyitottság Erdély-szerte a női szerepvállalás tekintetében, Hegedüs Csilla, az RMDSZ Nőszervezetének alelnöke szerint sok évi munka ért be. Azok a jelöltek, akik eddig szerepet vállaltak utat nyitottak és megmutatták, hogy „nem ördögtől való”, hogy egy nő az önkormányzatban dolgozzon. A Nőszervezet azért dolgozott és azért tevékenykedik most is, hogy elismertesse: a fiataloknak és nőknek helyük van a közéletben, az RMDSZ pedig nyitottságának köszönhetően felismerte, hogy szüksége van a nők szakértelmére, tudására. A Nőszervezet ennek megerősítéseként számos szakmai képzést tartott az elmúlt időszakban. Országos viszonylatban a Szövetség listáján 911 nő indul, ezek közül 378 bejutó helyen, ebből tíz polgármesterjelölt és 38 megyeitanácsos-jelölt. Kolozsvár és Sepsiszentgyörgy listavezető a női tanácsosjelöltek tekintetében.

Kondor Ágota megyeszékhelyi tanácsosjelölt harmadik mandátumának vág neki. Elmondta, a városvezetés nagyon nyitott a nők közéleti szerepvállalását illetően. Iskolaigazgatóként dolgozik, így a szociális és oktatás területén találta meg azt a szeletet, ahol magabiztos az önkormányzati testületben is. Kiemelte, fontos, hogy csapatban tudjanak dolgozni, hiszen megoszlanak a feladatkörök.

Bodó Enikő, az RMDSZ Kovászna Városi Nőszervezetének elnöke, második alkalommal lett helyitanácsos-jelölt. Főként kulturális, valamint a nőket, gyerekeket és időseket érintő feladatokban vállal szerepet. Határozott elképzelései voltak és vannak, munkája során rengeteg tapasztalatot szerzett, ezt szeretné a továbbiakban is gyakorlatba ülteti többek közt három női tanácsostársával.

Kézdivásárhely közösségi életét nagyban színesítette az RMDSZ helyi nőszervezetének munkája, hasznos programjai. Példájuk, közösségépítő tevékenységük sok nőnek adott motivációt és kedvet arra, hogy ilyen jellegű feladatokat vállaljanak. Fejér Melinda, a helyi nőszervezet elnöke négy évvel ezelőtt egyetlen női tanácsosként jutott be a céhes város döntéshozó testületébe. A szociális és egészségügyi szakbizottságban dolgozva újszerű szemlélete segítette az adott kérdések megoldásában. Az elért eredményeket nem egyszemélyes munkának, hanem egy összekovácsolt csapatnak tulajdonítja.

Kovászna megye egyetlen női polgármesterjelöltje, Szotyori Angéla folytatni akarja a négy évvel ezelőtt elkezdett munkát. Málnás község elöljárója szerint az eredményes munka a kitartásban, az emberekkel való jó kapcsolaton, együttműködésen alapul. „Nem érzem, hogy községvezetőként férfiként kellene viselkednem, hogy eredményeket érjek el. A mosoly, a kedvesség, a jó szándék és a tenni akarás a fontos. Emellett persze erősnek is kell lenni” – osztotta meg tapasztalatait. Málnáson a 12 helyi tanácsosból öt nő. Szotyori Angéla arra biztat minden hölgyet, hogy merjenek közösségépítő feladatokat felvállalni.

Kovászna Megye Tanácsának RMDSZ-es tanácsosi listáján négy nő szerepel, köztük Antal Esztilla, közgazdász, vidékfejlesztési szakember. Bevallása szerint mindig a „munka kereste meg őt.” Éppen ezért idegen számára az a megközelítés, hogy a nőket megkülönböztetés éri bizonyos munkavállalás kapcsán. A megfelelő hozzáállásnak és a következetes munkának megvan az eredménye – vallja. Minden új feladat kihívás és tanulási lehetőség számára.

Csog Gyöngyi közel húsz év közigazgatási munka után jelenleg a baróti szociális intézmény vezetőjeként dolgozik. Fontos számára, hogy segítsen az embereken, különösen a nehéz szociális körülmények között nevelkedő gyerekeken. Ezen a téren szerzett tapasztalatát és tudását akarja a közösség formálására és javára fordítani Barót városi tanácsosként is.