Skip to main content

Európai Uniós témákról, az Európai Parlament tevékenységéről és az európai polgárok jogairól beszélgetett sepsiszentgyörgyi fiatalokkal Sógor Csaba EP-képviselő. Az RMDSZ politikusa április 4-én a Kereszténydemokrata Platform helyi ifjúsági szervezetének meghívására tartott előadást.

Sogor_ifi

Sógor Csaba bevezetőjében elmondta, az Európai Unióban 28 ország jogrendjét és kultúráját kell összehangolni, ez a munka csupán apró lépésekben tud megvalósulni. Az erdélyi képviselő kihangsúlyozta, az európai parlamenti munka kevésbé látványos idehaza, főként, hogy globális kérdésekkel is foglalkozniuk kell: az élelmiszerbiztonság, a gyermekvédelem, a migráció vagy éppen a demográfiai problémák mind napirenden vannak.

„Az EU nem minden esetben kötelezi a tagállamait, csupán ajánlásokat,irányelveket fogalmaz meg számukra és abban bízik, mint a jó pedagógus,hogy képesek vagyunk egymástól tanulni, a jó példákat követni” – hangsúlyozta a képviselő.

A jelenlévő fiatalok az RMDSZ európai parlamenti képviselőjét több aktuális témáról kérdezték. Arról érdeklődtek mi az  EU álláspontja a krími helyzet kapcsán, milyen megoldásokat lát a roma kérdésre, hogyan kezeli a kisebbségek ügyét és hogyan viszonyul a székelyföldi autonómia kérdéséhez. Sógor Csaba ez utóbbi kapcsán kifejtette: az EU nem foglal állást egyetlen nemzeti közösség autonómia-törekvése kapcsán sem. „A tagállamaitól azt várja el, hogy tartsák tiszteletben a kisebbségek anyanyelvét, kultúráját és ne sérüljön egyetlen európai polgár alapvető joga sem. Azt azonban nem határozza meg, hogy ezt milyen törvényes keretek közt valósítsák meg” – magyarázta a képviselő.

Sógor Csaba hozzátette: autonómia csak ott van, ahol autonóm gondolkodású emberek vannak. Ez azt jelenti, hogy ügyelünk a földre, amelyet őseinktől kaptunk, ragaszkodunk a hagyományainkhoz és képesek vagyunk a közösségi gondolkodásra.  „Köztünk, székelyek közt is egyetértés kellene legyen, nem csupán politikai, hanem közösségi szinten is” – mutatott rá a képviselő, aki azt is kihangsúlyozta: párbeszéd útján meg kell győznünk a velünk együtt élő románokat is, hogy nem etnikai, hanem területi alapú autonómiát szeretnénk, amelyben minden népet azonos jogok illetnek meg.