Skip to main content

Benkő Erika RMDSZ-es képviselő az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének Esélyegyenlőségi Bizottságában szólalt fel a romániai törvények, többek között a többnyelvűséghez szükséges intézményes keret, valamint a kisebbségi jogok hiányosságairól, december 4-én.

Europa Tanacs 2

A Párizsban megtartott ülésen felszólalásában Benkő Erika parlamenti képviselő kiemelte: „Az európai kisebbségek problémái nagyon különbözőek, másfajta védelemre van szüksége egy kis közösségnek és másfajta megoldásokra egy kompakt regionális többségben élő nemzeti közösségnek. Az államok gyakran veszélyforrásként tekintenek a nagyszámú nemzeti közösségekre és a nemzeti parlamentekben gyakran lehet olyan törvénykezdeményezésekkel találkozni, melyek vagy nyíltan, vagy burkoltan kisebbségellenesek. Ilyen az a tervezet is, amely a Trianoni békeszerződés napját nemzeti ünnepé tenné, mely véleményem szerint egyáltalán nem szolgálja a többség és kisebbség közötti harmonikus együttélés célját.”

A képviselő beszédében nyomatékosította, hogy egyes államokban, mint például Romániában is, hiába ratifikáltak nemzetközi egyezményeket, ha azokat puszta ajánlásnak tartják és a gyakorlatban kevésbé vagy egyáltalán nem alkalmazzák, arra hivatkozva, hogy hiányzik a többnyelvűséghez, különös tekintettel az anyanyelvhasználathoz szükséges intézményes keret és nincsenek erre adekvát pénzügyi források.

A bizottsági ülésen meghívott volt Fernand de Varennes, az ENSZ kisebbségügyi különmegbízottja, valamint Petra Roter, a Keretegyezmény Tanácsadó Bizottságának volt elnöke is. Mindketten kiemelték, a kisebbségeket jobban kell védeni az őket sújtó diszkriminációtól és asszimilációs törekvésektől. De Varennes különmegbízott szerint éppen ezért fontos a FUEN pozitív kezdeményezése, a Minority SafePack is.

A sepsiszentgyörgyi képviselő szerint fontos, hogy tájékoztassák a nemzetközi közvéleményt, illetve politikumot a Romániában zajló, a kisebbséget érintő igazságtalan törvénykezésekről, visszaélésekről, valamint a kettős mérce alkalmazásáról.