Skip to main content

Az erdélyi magyar állampolgárok is szavazhatnak a magyar országgyűlési választásokon és az országos népszavazásokon. Ehhez azonban kérniük kell a Nemzeti Választási Irodától a felvételüket a névjegyzékbe. Ezt nevezzük regisztrációnak. Aki nem regisztrál, nem élhet szavazati jogával.

Kozos hatso.[1]

Meddig lehet regisztrálni?

Regisztrálni 2014. március 22-ig lehet.

A választás időpontja: 2014. április 6.

A rendelkezésre álló idő: két hónap

Kik regisztrálhatnak?

A 17 évet betöltött külföldi magyar állampolgárok, akiknek nincs sem lakóhelyük, sem tartózkodási helyük Magyarországon.

Milyen iratok szükségesek?

(egy elég a háromból):

– lakcímkártya

– útlevél

– honosítási okirat (mindenkinek van)

Segítséget jelent, ha a román személyi igazolvány (buletin) is kéznél van.

Hogyan lehet regisztrálni?

Két módon: elektronikusan (www.valasztas.hu) vagy kézzel írva kell kitölteni a regisztrációs kérelmet.

Hogyan történik a kérelem (nyomtatvány) kitöltése?

Olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel kérjük kitölteni.

Román ékezeteket kitöltés közben nem szabad használni!

Egyetlen betű eltérés is a kérelem elutasításához vezet!

31. oldalon – magyar lakcímkártyáról kell bevezetni az adatokat (magyar nyelven)

32. oldalon – román személyiről kell a lakcímet beírni (román nyelven, de ékezetek nélkül)

Figyelni a kitöltésnél:

1. pont: Egymás alá kell írni a család és személynevet, nem egymás mellé
2. pont: Férjezett nők esetén a lánykori nevet kell beírni, férfiak és hajadonok esetén az 1-es pontot megismételve még egyszer be kell írni ugyanazt a nevet.

3. pont: magyarul beírni, hogy ROMÁNIA és a település nevét szintén magyarul

4. pont: anyja lánykori nevét kérjük beírni (a lakcímkártya tartalmazza!)

5. pont: ha van lakcímkártyája, csak a számot szükséges beírni és a 6, 7 pontokat nem kell kitölteni

6. pont: ha nincsen lakcímkártyája, a születési dátumot be kell írni

7. pont: ha nincsen lakcímkártyája, vagy az útlevélből, vagy a honosítási okiratból
kell beírni a számot, egyik elég!

8. pont: –

9. pont: „igen” négyzetet bejelölni

10. pont: A és C pontot is ki lehet tölteni. A C pont esetén a C1-et kell kitölteni,
románul, de ékezet nélkül. A tartományhoz a megye nevét kell beírni.

11. pont: A C1-es pontnál kitöltött címet kérjük újra beírni az A ponthoz.

Keltezés: magyarul, nagy nyomtatott betűkkel a település nevét kell beírni.

Aláírás: írott betűkkel, a teljes nevet kiírva a pontozás fölé.

Minden kérelem alján részletes tájékoztató található a kitöltés módozatáról, minden alpontra kiterjedően.

Mi történik a kitöltött kérelemmel?

Elektronikusan kitöltve azonnal eljutnak az adatok a Nemzeti Választási Irodához.

Amennyiben kézzel töltik ki, az RMDSZ munkatársai eljuttatják azt a Konzulátusra.

Mi történik elutasítás esetén?

A regisztráció sikerességéről vagy annak elutasításáról értesítést küld a Nemzeti Választási Iroda minden személynek. Elutasító válasz esetén újra ki kell tölteni a kérelmet és gyorsan újra regisztrálni kell. Az elutasítás oka
legtöbb esetben a román ékezet használata, olvashatatlan betűk stb., hiszen egyetlen betű eltérés is a kérelem elutasításához vezet!

Hogyan történik a szavazás?

A határon túli választópolgárok levélben szavazhatnak.

Erre két hét áll rendelkezésükre a választást megelőző időszakban.

A szavazólapot a regisztrációs kérelemben megadott postacímre küldik el minden személynek. Postán kell visszaküldeni azt a Nemzeti Választási Irodának úgy, hogy a választás napjáig beérkezzen (április 6). Azaz nem a postabélyegző, hanem a beérkezés időpontja számít!

Információért és tájékoztatásért hívja a 0267-314463, 0267-352552-es telefonszámot vagy érdeklődjön a haromszek@rmdsz.ro e-mail címen.