Skip to main content

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének ajánlására a Szövetség post mortem Ezüstfenyő-díjban részesítette néhai Dima Leventét, az RMDSZ zágoni szervezetének elnökét, a község alpolgármesterét.

Dima_Levente

Az elismerést Kelemen Hunor, szövetségi elnök adta át a család megbízásából átvevő Kis Józsefnek, Zágon polgármesterének, az orbaiszéki szervezet elnökének pénteken, a Szövetségi Képviselők Tanácsának Marosvásárhelyen megtartott ülésén. Az évente kiosztásra kerülő Ezüstfenyő-díjban a Szövetség azon személyeket részesíti, akik szülőföldjükért és az RMDSZ programjának megvalósításáért dolgoznak vagy dolgoztak.

Dima Levente 1967. november 29-én született Zágonban, 2004 óta tagja és elnöke a helyi RMDSZ-es testületnek, továbbá 34 évet dolgozott az állami, majd a zágoni magánerdészetnél. 2018. áprilisában választották meg Zágon község alpolgármesterének. A 2018. október 10-én tragikus hirtelenséggel elhunyt férj, családapa, nagyapa hatalmas űrt hagyott nemcsak szerettei, de tágabb közössége életében is.

Dima Levente szülőföldjét szerető, azért cselekvő, becsületes, alázatos ember volt. A közösség és nemzetünk szolgálatában emberséggel és nyitott szívvel dolgozott. A vállalt feladatait tisztességgel és példaértékű munkabírással végezte. Igaz barátként viszonyult embertársaihoz, segített ott, ahol tudott, ahol szükség volt. Szülőfalujának egyik hajtóerejeként tekintettek rá az emberek. Aki ismerte, tisztelte nyíltságáért és közvetlenségéért, nemes lélekre valló jelleme nyomot hagyott mindannyiunkban. Mindig elől járt, de nem közéleti tisztségéből adódóan, hanem személyes példamutatásával, közel harminc év kitartó és sokrétű munkájával, amelyet a Szövetségben végzett.

Váratlan halála nagy veszteség családja, egyházközössége, az egész község, illetve az RMDSZ számára is. Egy nemzet sorsa sok apró életútból tevődik össze, Dima Levente hirtelen megszakított életútja meghatározó szakasza a háromszéki közösségi életnek, a post-mortem Ezüstfenyő díjjal erre emlékezünk – fogalmazott a háromszéki szervezet nevében Tamás Sándor elnök.