Skip to main content

A megyei önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatok között kiemelt szerepet kap a közszolgáltatások fejlesztése, az úthálózat és hidak fenntartása, víz- és csatornarendszer kiépítése, a hulladékgazdálkodás. Mindezek jórészét a megyei tanácshoz tartozó szakcégek és közösségfejlesztési egyesületek (ADI) végzik. Éppen ezért Kovászna Megye Tanácsa az elkövetkezőkben is nagy hangsúlyt fektet az emberek életminőségét javító befektetésekre – emelte ki Tamás Sándor azon a sajtótájékoztatón, amelyen a közszolgáltatások terén dolgozó RMDSZ-es megyeitanácsos-jelölteket ismertette.

2020_09_14_sajtotaj_foto_Kelemen_Lehel_web 3

A megyei tanácselnök elmondta, a közösségfejlesztési egyesületek munkája csak úgy, mint az önkormányzatok tevékenysége akkor tud eredményes lenni, ha kidolgozott koncepció alapján összeforrott csapatban dolgoznak, ha van folytonosság. Ennek ellenpéldájaként említette a kormány működési elvét, a miniszterek gyors, egymás utáni váltását. Így nem lehet hosszú távon eredményeket felmutatni, jegyezte meg.

A megyei önkormányzat vezetősége a jó ötletek felkarolásában, a hosszú távú tervezésben és építkezésben hisz, ez az elv határozza meg az alintézmények és a hozzá tartozó egyesületek munkáját is. Az országban ma már első helyen szereplő megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer sikeresen igazolta ezt az irányt. Ambrus József, a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Egyesület igazgatója elmondta, az elmúlt tíz évben összehangolt munka zajlott a szakágazat képviselőivel és a megyei tanáccsal. „Keményen megdolgoztunk az eredményekért. Ma már az országban a legjobb példaként emlegetnek bennünket.” Megyeszinten 5 százalékról 30 százalékra nőtt a szelektív hulladékgyűjtés, ebben pedig Kézdivásárhely és Sepsiszentgyörgy, valamit Kommandó jár élen. A szakember szerint a hulladékgazdálkodási terv alapján az elkövetkező időszakban az unió és a kormány által előírt célkitűzések elérésén dolgoznak.

Kovászna Megye Tanácsa külön szakcéget működtet a megyei utak és hidak karbantartására, ami 263,5 km utat, 80 hidat, több száz átereszt és 500 km sáncot jelent. A vállalat jelenleg 120 háromszéki családnak biztosít megélhetést. Kovács Ödön megyemenedzser kiemelte, tíz évvel ezelőtt csőd szélén állt a Kovászna Megyei Út és Híd RT, ma pedig a nyílt piacon veszi fel a versenyt a konkurenciával. Jelentősen javult a munkálatok minősége, ezt fejleszti tovább a modern eszközbeszerzés is. A megyei önkormányzat által megvásárolt kőbánya pedig lehetővé teszi, hogy a helyi önkormányzatokat segítsék az aszfaltozási munkálatokban az onnan kitermelt alapanyaggal, valamint minél több vidéki útszakasz karbantartási munkálatát szeretnék átvállalni. Gondolnak a fiatal utánpótlásra is, hiszen céljuk, hogy minél több fiatal mérnököt hazavonzzanak. Jelenleg két nagy uniós projekt zajlik Erdővidéken, illetve kormánypénzből korszerűsítik az Orbaiszéket Bodza vidékével összekötő megyei utat. Emellett számos kisebb, kormánypénzből vagy saját költségvetésből finanszírozott munkálatot végeznek megyeszerte.

Váncza Tibor mérnök harmadik megyeit tanácsosi mandátumát pályázza meg. Munkája során az elmúlt években betekintést nyert a megyei hulladékgazdálkodási egyesület, az Aquacov egyesület és a megyei útosztály tevékenységébe, de a megyei tanácshoz benyújtott pályázatok elbírálásából is kivette részét. „Kovászna Megye Tanácsánál jó elképzelések születnek, van vízió és jó csapat, szakértelmemmel ezt a munkát akarom segíteni a továbbiakban is” – részletezte az erdővidéki megyeitanácsos-jelölt.

A megye egyik legfontosabb beruházása a víz- és a csatornarendszer kiépítése. 2030-ra Kovászna megye településeinek 95 százalékában építik ki a vízhálózatot és 75 százalékában a csatornarendszert. A több mint százmillió euró összértékű uniós beruházás 27 közigazgatási egységet, 5 várost és 22 községközpontot érint, valamint ezen kívül 22, községhez vagy városhoz tartozó települést. A pályázat több mint 500 km vízvezetéket, és több mint 150 km szennyvízhálózat kiépítését tartalmazza. Az erre vonatkozó mesterterv a helyi igényeknek megfelelően módosul – összegezte Fazakas András Levente, Aquacov Közösségfejlesztési Egyesület vezetője.