Skip to main content

Az elmúlt két évben Háromszéken a nők aktív szerepet töltöttek be a közösség szervezésben. Az RMDSZ országos és megyei vezetői mindezek megerősítéseként felkérték a háromszéki nőket a jövő évi választások alkalmával közéleti, politikai szerepvállalásra is. A háromszéki nőszervezet megalakulásának két éves évfordulója alkalmából szervezett küldöttgyűlést október 13-án, Kézdivásárhelyen.

nokkk

„Önzetlen, önálló, önjáró, öntörvényű, öntudatos,” – jellemezte a háromszéki nőszervezetet Bíró Rozália, az RMDSZ Nőszervezetének országos elnöke, mely véleménye szerint országszerte az egyik legjobban működő megyei nőszervezet.
A jelenlevőknek köszönetet mondott a szervezetben kifejtett sok munkáért, közösségük építéséért, és elismerését fejezte ki a „székely közösség keménységéért”. „Meggyőződésem, hogy az a nyom, az a szín, az a hang, amelyet ti adtok a romániai magyar közösségnek utánozhatatlan és nélkülözhetetlen.”

Lőrincz Csilla, az RMDSZ Nőszervezetének székelyföldi alelnöke szerint az elmúlt két évben mindegyik szervezet letett valamit az asztalra, ugyanakkor személyes történetére alapozva hangsúlyozta, hogy fontos a megerősítés, a pozitív visszajelzés felnőttkorban is. „A Nőszervezet az elmúlt két évben kijárta az elemi iskolát, tisztességgel elvégezte a vállalt feladatokat. Két területen határoztunk meg célokat: közösség szervezés és a közéleti szerepvállalás terén. Ma már az RMDSZ döntéshozó testületeiben több nő van, mint évekkel ezelőtt.” Az alelnök szerint a székelyföldi nőszervezetek jól teljesítettek a szervezetépítésben, aktív szerepet vállaltak a székelyföldi nők összefogása terén is.

A háromszéki nőszervezetet aktívan és önzetlenül támogató Fejér László Ödön parlamenti képviselő is részt vett az ülésen, további együttműködésre szólítva fel a hölgyeket. „Remélem, hogy a szervezet következő születésnapján már minden településen lesz nőszervezet.”

Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke szerint: „a társadalomban a közgondolkodást mindig a fiatalok és a nők fogják megváltoztatni. Ezzel a tudattal dolgozzanak tovább. Ha a társadalom bármilyen szegmensét megnézzük – a közgondolkodást, a családon belüli véleményformálást, az iskolában való irányvonalat, a politikában elérhető eredményeket az okos nők határozzák meg. Meggyőződésem szerint a nők stabilizálják azt a társadalmat, amelyben élünk.” Tamás Sándor együttműködést ajánlott az országos- és megyei nőszervezetnek, felkérve őket, hogy 2016-ban esedékes helyhatósági választások alkalmával jelöljenek száz hölgyet a helyi és megyei tanácsosi listákra.

A küldöttgyűlés a két éves tevékenység összegzésének az alkalma. Ájgel Ágnes háromszéki nőszervezeti elnök röviden beszámolt erről a tartalmas időszakról. „Az elmúlt két év bebizonyította, hogy számtalan, a közért tenni akaró nő van Háromszéken, hogy az RMDSZ Nőszervezete egy jó alkalom arra, hogy a nők kimozduljanak otthonról, hogy találkozzanak, szocializálódjanak, kikapcsolódjanak. A nők segíthetnek abban, hogy összefogjuk közösségeinket, hogy figyelmesebbek, segítőkészebbek, elfogadóbbak legyünk másokkal, felébresszük az elfásult, a társadalmi-szociális körülmények miatt egyre passzívabb közösséget. A nőszervezet tevékenységei színt, kultúrát vittek a helyi közösség, a gyerekek, fiatalok életébe.”

A nőszervezet jó példa volt arra is, hogy Háromszéken együtt lehet dolgozni politikai nézetektől függetlenül, tudják pótolni azt a hiányt, amely az erdélyi közéletben, az országos politika területén mutatkozik. Emellett egy lehetőség is a nőknek a továbbtanulásra, az egyéni fejlődésre és a politikai, közéleti szerepvállalásra is.

Összegzésként a háromszéki nőszervezet elnöke sikerként értékelte a közösségszervező, társadalomépítő, közélethez kapcsolódó tevékenységüket. „A továbbiakban is segítségükre akarunk lenni a nőknek. Számos munka vár még ránk, tovább kell folytatnunk az építkezést, a már megalakult szervezeteket meg kell erősítenünk. Úgy gondolom, hogy érdemes dolgoznunk magunkért, a közösségeinkért, Háromszékért!”- tette hozzá Ájgel.

A találkozó alkalmával a tíz tagszervezet – Zágon, Kovászna, Kézdiszentlélek, Kézdiszentkereszt, Gelence, Dálnok, Nagyborosnyó, Barót, Ozsdola, Kézdivásárhely – elnökei beszámolót tartottak az elmúlt két év eseményeiről, majd az RMDSZ Háromszéki Nőszervezetének alelnökei is értékelték az elmúlt időszakot. Nagy Piroska, erdővidéki alelnök az elmúlt két évet értékelve elmondta, „Tagságunk, soraink önös akaratból gyarapodott, újabb és újabb ötletek születtek és segítő kezek tevékenykedtek azért, hogy jót tegyünk, és mind ez idő alatt jól érezzük magunk egymás társaságában, örömet szerezve környezetünknek.”

Imre Melinda, kézdiszéki alelnök szerint jó iránynak bizonyul az út, amelyet választottak. „A Nőszervezet által az embereket közelebb vonzottuk a szervezethez. Napról-napra egyre több új arc, új gondolat, ötlet színesíti tevékenységünket. Jó irány, hiszen egyre több településről keresnek fel szervezetalakítás ügyében. Tevékeny tagszervezeteink szint hoztak a kézdiszéki települések életébe.” A tapasztalat azt mutatja, hogy a nőket megszólítva a közösségek összetartóbbak lettek. „Nők vagyunk és az RMDSZ Nőszervezetéhez tartozunk, így ehhez mérten szervezzük programjainkat és a helyi igényektől függően.” részletezte az alelnök.

Az orbaiszéki nőszervezeteket az elsők között hozták létre a megyében azzal a céllal, hogy hozzájáruljanak a nők személyes, szakmai és közéleti munkájuk fejlődéséhez. Barabás Tünde, orbaiszéki alelnök a munkájuk kapcsán kifejtette: „Azért dolgozunk, hogy minél többen megismerjenek, hogy példát és irányt mutassunk másoknak, hogy a közéletben, a politikában szerepet vállaló nők megtalálják a helyüket. Az elmúlt években sikerült sok aktív nőt bevonnunk a Nőszervezet tevékenységébe, akik eredményeikkel, terveikkel, szerepvállalásukkal és döntésükkel a magyar közösséget szolgálják és gazdagítják.”

A küldöttgyűlésen a helyi szervezetek képviselői újraválasztották az RMDSZ Háromszéki Nőszervezetének elnökségét. Az elkövetkező két évre is bizalmat szavaztak Ájgel Ágnesnek, aki továbbra is a szervezet vezetője marad. Imre Melinda maradt az RMDSZ Háromszéki Nőszervezetének kézdiszéki alelnöke, Barabás Tünde, az orbaiszéki alelnök. Két új név gyarapítja a megyei elnökséget: erdővidéki alelnökként tevékenykedik majd a vállalkozói szférából érkező Molnár Orsolya, sepsiszentgyörgyi alelnökként pedig Kondor Ágota pedagógus.