Skip to main content

Fejér László Ödönt újraválasztották az RMDSZ Kézdiszéki Szervezetének élére október 24-én, csütörtökön a Kézdiszentléleken megtartott széki tisztújító gyűlésen. Dimény Zoltán, Bereck község polgármesterének további négy évre szavazott bizalmat ügyvezető elnöki tisztségbe a több mint 160 küldött.

foto_Kocsis-B_Janos-RMDSZ_Kezdiszeki_Szervezet_tisztujitasa-2175

Balogh Tibor, Kézdiszentlélek polgármestere házigazdaként köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt követően Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke tartott politikai beszámolót. Kiemelte: „Az RMDSZ Háromszéken rendezett, sőt a politika világában szokatlanul rendezett állapotban van.”

Néhány szabályt is felvázolt az elkövetkező időszakra: „Az egyik legfontosabb, hogy nemzeti céljaink elérésére vállalkoztunk, azért mert mi eredményeket akarunk elérni a közösség számára. Röviden: nálunk munkát osztanak. Nem pozíciót, hanem munkát, és főleg nem hatalmat, mert a hatalom szédít. A második szabály, hogy a tisztségviselőknek mértéktartónak kell lenniük. Alázatosan kell viszonyulni a közösséghez és a politikai ellenfelekhez. Mert igaz, hogy az RMDSZ szervezett és az emberek bizalmának örvend, de ha a dicsőség a fejekbe szál, magasról lehet nagyot esni. Sokan látják úgy, hogy szerencsés a csillagok állása, de én mégis arra kérek mindenkit, hogy semmit se bízzanak a véletlenre. Mert semmit sem adnak ingyen. A leckét ismerjük, és már néhányszor megfizettük az árát is. Akkor leszünk eredményesek, ha napestig dolgozunk.”

A közelgő államelnöki választások kapcsán az elnök kihangsúlyozta, azért kell Kelemen Hunor, egy erdélyi magyar ember képviselje érdekeinket és hallassa a hangunkat, mert ha azt egy bukaresti román politikus teszi meg, akkor abból jó nem származik.

Ájgel Ágnes, az RMDSZ Háromszéki Nőszervezetének elnöke gratulált az aktív kézdiszéki női közösségeknek és szorgalmazta ezek létrehozását azokon a településeken, ahol még biztatásra várnak a nők. „Fontos, hogy ne csak fejlesszük Székelyföldet, hanem építsük közösségeinket is. Itt kapcsolódik és ezen a ponton egészíti ki az RMDSZ munkáját az RMDSZ Nőszervezetének tevékenysége, hiszen az évi több mint száz rendezvénnyel új energiát hoztunk közösségeinkbe. 17 településen kisebb-nagyobb női csoportok igyekeznek új energiákat hozni és a passzivitásból kimozdítani közösségeinket. Ez nagyon fontos, hiszen manapság a valahová tartozás érzése megfakult, nem divatos már ebben a határok nélküli világban. Újra kell építenünk közösségeiket, hiszen azoknak megtartó, összefogó, segítő ereje van. Erre a munkára vállalkozunk a továbbiakban is” – fogalmazott Ájgel Ágnes.

Kelemen Szilárd Péter, a Háromszéki Ifjúsági Tanács elnöke felszólalásában köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatták az ifjúsági szervezetek munkáját. „Az elmúlt években az építkezés jellemezte a kézdiszéki ifjúsági életet. Több településen is szervezetet hoztunk létre. Munkára jelentkezünk a továbbiakban is, alkalmas fiatalokat jelölünk, alkalmas feladatokra.” – emelte ki.

Az eseményen Fejér László Ödön szenátor az elmúlt öt év tevékenységét mutatta be: „Tömören fogalmazva: dolgoztunk legjobb tudásunk és belátásunk szerint. Öröm és megtiszteltetés volt számomra, hogy szenátorként is, mindig számíthattam a szűkebb csapatomra, és minden egyes emberre, akihez fordultam. Ez a csapat szolidaritást vállalt közössége iránt, összefogott és összezárt, amikor közös ügyeket kell támogatni vagy felkarolni.”

Hozzátette: „A helyi- és a széki szervezetek, a megyei- és az országos elnökséggel kiegészülve, olyan egységet alkotnak, amely képes a romániai magyarság ügyeit közösségi-, regionális- és országos szinten képviselni. A többségtől nem kérünk és nem várunk el többet, mint tiszteletet és azokat a jogokat, mint minden egyes más állampolgárnak. Respekt – tisztelet. Ezt akarjuk itthon, Erdélyben és az országban.” Fejér László Ödön kiemelte, a további munkásságának is első szempontja a magyar közösség, ezen belül, Felsőháromszék fejlődése, a lakosság érdekének képviselete.

Grüman Róbert, az RMDSZ Háromszéki Szervezetének ügyvezető elnöke kiemelte: „Rendkívül fontos, hogy egy olyan RMDSZ szervezetet tudjunk a megyében, amelyben az országos, megyei és helyi politikai képviselet mellett a nőszervezet és az ifjúsági szervezet képviselői együtt tudnak tervezni. Ilyen szempontból a megyei RMDSZ biztos lábakon áll, fontos, hogy széki szinten is megerősítsük és megújítsuk ezeket a testületeket, hisz a következő időszakban több kihívás előtt állunk.”

A rendezvényen Ábri Béla és zenekara és a helyi Apor István Általános Iskola tanulói Kézdiszentléleken gyűjtött népdalokat és meséket adtak elő.