Skip to main content

Tamás Sándor, a háromszéki RMDSZ elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a napokban a román és az erdélyi magyar médiában megjelent hír, melyet az Antena3 televízió nyomán a német Der Freitag publikációból vettek át, miszerint „Székelyföld a következő hely Európa térképén, ahol szeparatista etnikai konfliktus bontakozik ki”, nem egyéb, mint a román média sajátos, csúsztatásokkal és ferdítésekkel teli értelmezése.

VAR_6226 rmdsz sajtotajekoztato _vargyasi

„Megkerestük a Der Freitag-ban megjelent cikk íróját és megkértük, hogy pontosítsa az állításait.” – közölte Tamás.

Az elnök elmondta, hogy Martin Leidenfrostot mélységesen megdöbbentette az a fordítás, amit az Antena3 közölt és a következőképpen kommentálta a román médiában elferdítve megjelent cikket:

„Nagyon meglep, amit az Antena3 kihámozott a cikkemből, ugyanis az én üzenetem az ő értelmezésükkel teljesen ellentétes volt. Én az autonómia ügyére együttérzéssel tekintek, míg a román politikai elit Székelyfölddel kapcsolatos tájékozatlanságára meglehetősen kritikusan. Annál is inkább paradoxonnak tartom azt, hogy az Antena3 közölte a cikkemet, sajátos értelmezésben, mert én megneveztem az Antena3 televízió tulajdonosát a zászlóháború egyik provokatőreként. Ez a csúsztatásokkal teli, meghamisított cikk és a cikkel kapcsolatos, az interneten kialakult vita a legjobb példája annak, hogy milyen szinten ragadt meg a Székelyfölddel kapcsolatos párbeszéd.
Sajnos azt kell mondanom, hogy a román médiában eddig semmi ésszerűt nem olvastam a regionalizációról.” – mondta a német újságíró.

Antal Árpád, a sepsiszentgyörgyi RMDSZ elnöke mindezzel kapcsolatban elmondta, hogy „a központi román média és a román politikusok egy része mindent megtesz annak érdekében, hogy lehazudja Székelyföldet Románia térképéről. Ezért is jóleső érzés, hogy egyre több nyugati diplomata és újságíró tartja fontosnak, hogy a helyszínen tájékozódjon
Székelyföld problémáiról és az autonómia ügyéről. Meggyőződésem, hogy a Bukarest által épített hazugság falait a nyugati partnerekkel együtt le fogjuk dönteni.”- összegezte Antal.