Skip to main content

A Háromszéki Ifjúsági Tanács (HÁRIT) és a Youth Media Egyesület szervezésében nemzetközi ifjúsági képzés zajlik június 28. és július 6. között, Sepsiszentgyörgyön, közel 30 azerbajdzsáni, örmény, olasz, szerb, albán, magyarországi, spanyol, moldvai és török ifjúsági vezető részvételével.

markoattila.[1]

A projekt fő célja az emberi jogok és a kulturális sokszínűség mint érték megismerése és alkalmazása az ifjúsági munkában, valamint olyan partnerség létrehozása a tíz ország között, amely mentén az ifjúsági szervezetek különböző tevékenységek és programok által fejleszthetik saját térségüket.

A jelenleg is zajló képzésen ma délelőtt előadást tartott Markó Attila, Sepsiszentgyörgy parlamenti képviselője is, aki elmondta: „Az Európai Unió szintjén az elmúlt években tabu téma volt a kisebbségek helyzete és azok egyetemes jogai, ezen kérdéskör megoldását az unió a tagállamok felelősségére bízta. Ezt kell kimozdítani és egységes kisebbségvédelmi keretszabályozást elfogadtatni, hisz mindig és mindenhol elmondom: ha Európa közös értékként jeleníti meg a sokszínűséget, akkor ennek a sokszínűségnek a védelme is közös felelősség kellene, hogy legyen.”

Az európai kitekintő után a képviselő röviden bemutatta a fiataloknak a romániai kisebbségi közösségek helyzetét, felvázolta a kisebbségvédelmi jogszabályok alakulását, a kormányzati szakintézmények működését, a kisebbségi szervezetek tevékenységét.

Romániában számos jogszabály rendelkezik a kisebbségek egyéni jogairól, az oktatás, közigazgatás, kultúra területén, ezeknek az alkalmazása azonban messze nem teljes körű. „A jogalkalmazás kiteljesítése mellett azonban elérkezett az idő, hogy új dimenziót, új fejezetet nyissunk az önrendelkezés, a kollektív jogok, az autonómia irányába. A magyar közösség számára – de minden bizonnyal más közösségek számára is – az önrendelkezés hosszú távú megoldást jelenthet, számos jól működő példát találunk erre Európában. Ehhez természetesen megfelelő alkotmányos és törvényes rendelkezések kellenek, és még valami nagyon fontos dolog: új, nyitott párbeszédre van szükség többség és kisebbségek között.” – zárta előadását Markó Attila.