Skip to main content

Folytatja munkáját Váncza Tibor, az RMDSZ Erdővidéki Szervezetének elnöke, aki Bardoc elismert polgármesterét, Balázsi Dénest nevesítette ügyvezető elnöknek. A széki szervezet hétfő este Nagybaconban tartotta tisztújító küldöttgyűlését, amelyen közel százan vettek részt. A küldöttgyűlésen nemcsak a november 10-ei elnökválasztás, hanem a júniusban esedékes önkormányzati választás erdővidéki kihívásai is terítékre kerültek.

foto_Kocsis-B_Janos-RMDSZ_Erdovidek_Szeki_Szervezet_tisztujito_kuldottgyulese-5179

Az elmúlt 12 évben az RMDSZ Háromszéken rendezett, sőt a politika világában szokatlanul rendezett állapotban volt, ezt igazolják vissza a közvéleménykutatások is, ismertette Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke. Mint elmondta, az RMDSZ Kovászna megyében a helyi és megyei tanácsok esetében nyolcvan százalékos támogatottságot élvez a lakosság körében, és ez igaz Erdővidékre is. De a gondokat sem rejtette véka alá, ugyanis az erdővidéki települések vezetőiről már nem lehet egyértelműen ezt elmondani.

„Ilyen helyzetben mindig a biztos pontot kell keresni, a kályhától kell elindulni. Az erdővidéki kályha politikailag és közigazgatásilag, fejlesztésileg is: Bardoc és Balázsi Dénes polgármester úr. Ha Bardocon van erő a szervezéshez, ha van fizikai fejlődés, komoly infrastrukturális fejlesztés, ha lehet színvonalas oktatás, akkor ez lehetséges máshol is” – adta meg az irányt az elnök, aki tételesen felsorolta, hogy hol mi a feladat. „Vargyas becsületbeli ügy. Nem politikai rátartiságból, hanem a település fejlődése szempontjából. Bölön akkor biztos, ha Sikó Imre polgármester úr továbbra is indul. Bacon most nagyon hangos, de lehet, hogy a felfordulásnak nagyobb a füstje, mint a lángja. Nagyajta bizonytalan, a községben rövid időn belül tisztázniuk kell, hogy milyen irányba indulnak tovább. Baróton viszont rossz a hangulat, nagy a nyüzsgés. Az emberek 85 százaléka nyilatkozott úgy, hogy rossz irányba mennek a dolgok. Ez nem az elmúlt 3 évről szól, hanem az elmúlt 30 évről” – ismerte el az elnök, aki emlékeztette a küldötteket, hogy kevesebb mint 7 hónap van az önkormányzati választásokig. „Nem én fogom megmondani, hogy ki lesz a polgármester, hanem a baróti emberek. Amit viszont én elmondhatok már most: az lesz jelölt, akinek konkrét elképzelése van a város és a térség fejlesztéséről. Az lesz jelölt, aki együtt tud működni. Elsősorban a baróti emberekkel, de a szervezeten belül” – hangsúlyozta Tamás Sándor, arra kérve a jelenlevőket, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy mozgósítsák az erdővidékieket a vasárnapi választásra.

Most az államelnök választásnak van az ideje, annak, hogy az erdélyi magyar közösség felmutassa az erejét, hogy megmutassa Bukarestnek: van egy erős erdélyi magyar közösség, amellyel számolni kell, ezért van szükség a magyar államfőjelöltre. „Arra kérem önöket, buzdítsák az erdővidéki embereket a szavazásra, hogy vasárnap mutassunk erőt” – fogalmazott Bodor László, az RMDSZ ügyvezető alelnöke.

„Ma, amikor a passzivitás, az érdektelenség a legnagyobb ellenségünk, értékelnünk és biztatnunk kell azt, aki időt és energiát nem nézve tesz a közért. A megyében 17 tagszervezetünk van, 17 településen szervezünk évente több mint 100 rendezvényt. Hiszem, hogy hasznos munkát végzünk a közösség számára, hiszen fontos, hogy ne csak fejlesszük Székelyföldet, hanem építsük közösségeinket is. Itt kapcsolódik és ezen a ponton egészíti ki az RMDSZ munkáját a Szövetség Nőszervezetének tevékenysége. Arra kérem Önöket, segítsenek, dolgozzunk egy csapatban, keressük meg együtt a tenni akaró nőket és szorgalmazzuk együtt, hogy vállaljanak a nők közösségi tevékenységeket” – hangsúlyozta köszöntőjében Ájgel Ágnes, az RMDSZ Háromszéki Nőszervezetének elnöke, akinek üzenetét Nagy Piroska, az RMDSZ Háromszéki Nőszervezetének erdővidéki képviselője olvasta fel.

Kelemen Szilárd, a HÁRIT elnöke a fiatalok, az ifjúsági szervezetek irányában megnyilvánuló támogatást köszönte meg a kollegáinak, arra kérve a jelenlevőket, hogy legyenek nyitottak a fiatalok iránt, adjanak feladatot, mert ők munkára jelentkeznek.

Úgy érzi, nagyobbak az elvárások, többet és jobban kell dolgoznia, le kell győzni a visszatartó erőket, hangsúlyozta Váncza Tibor széki elnök, aki ugyanakkor megköszönte az erdővidéki szervezetben dolgozók együttműködését. Megerősíteni az emberek bizalmát Erdővidéken, hibákból tanulva, erősebb széki szervezettel még jobb eredményt felmutatni, fogalmazta meg a célokat Váncza Tibor, aki egyöntetű szavazattal kapott újabb mandátumot. Az RMDSZ Erdővidéki Szervezetének ügyvezető elnöke Balázsi Dénes, Bardoc polgármestere lett, aki arra kért mindenkit, hogy kezdjék el a munkát, az összefogást, mutassák meg elért eredményeiket, megszólítva ezáltal minden olyan embert, aki kételkedik.

A küldöttgyűlésen jelenlevőket Simon András nagybaconi polgármester házigazdaként köszöntötte, a gyűlés vezetője Grüman Róbert, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének ügyvezető elnöke volt.