Skip to main content

Háromszékről eddig 28 közéleti személyiségnek adta át a Romániai Magyar Demokrata Szövetség az Ezüstfenyő díjat. Legutóbb Lőrincz Zsigmond, Kovászna város volt polgármesterének ítéltek oda Post mortem Ezüstfenyő díjat. 2013-ban két háromszéki személyiség részesül elismerésben: Kisgyörgy Zoltán geológus és Zelenák József püspök-helyettes.

DSC_0348

A szombati Szövetségi Képviselők Tanácsa ülése keretében Marosvásárhelyen átadták az idei Ezüstfenyő díjakat. A 11 éve létrehozott kitüntetést olyan személyeknek adományozzák, akik kiemelkedő munkát végeztek a magyarság szülőföldön való megmaradásáért és az RMDSZ programjának megvalósításáért.

Kisgyörgy Zoltán geológus, földtani és helytörténeti szakíró, újságíró, Árkoson született 1936. július 21-én. Középiskoláit a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban végezte, a Bolyai Tudományegyetemen geológia-földrajz szakon szerzett egyetemi diplomát. Geológusként munkássága Kovászna megye hasznosítható ásványi kincseinek kutatására irányult. Szakmája mellett érdeklődése kiterjedt az ipar- és tudománytörténet, turisztika, hely-és művelődéstörténet, valamint a népművészet tárgyköreire is. Több Kovászna megyét ismertető monográfia társszerzője. Írt irodalmi riportokat és turistakalauzokat is fordított magyar nyelvre.

Helyismerete, jó humora, előadókészsége legendás. Bemutatói nyomán több tanítványa indult el a geológusi pályán. Az általa vezetett kirándulócsoportok számára különleges élmény a vele való utazás.

A közösség érdekében kifejtett munkájáért díjazták Zelenák József evangélikus-lutheránus esperest, püspök-helyettest, aki 1959. július 22-én született az Arad megyei Fazekasvarsándon, földműves szülők második gyermekeként. Elemi iskoláit szülőfalujában, a középiskolát pedig Aradon végezte. A katonai szolgálat elvégzése után, 1981-ben jelentkezett a kolozsvári Protestáns Teológiára. Lelkészként szolgált Bukarestben, Oltszakadáton, Szatmárnémetiben, Nagykárolyban és Sepsiszentgyörgyön. 2004-től a Brassói Evangélikus Lutheránus Egyházmegye esperes, 2005-től pedig a Romániai Evangélikus Lutheránus Egyház püspök-helyettese.