Skip to main content

A március 15-e alkalmából használt piros-fehér-zöld jelképek miatt egyes prefektusok által kiszabott indokolatlan bírságokra hívta fel a figyelmet a bukaresti képviselőház plénumában, 2021. március 24-én, szerdán elmondott politikai nyilatkozatában Miklós Zoltán az RMDSZ Kovászna megyei parlamenti képviselője.

foto_RMDSZ_MiklosZoltan_politikai nyilatkozat

„Március 15-e, a magyarság nemzeti ünnepe minden évben lehetőséget kínál arra, hogy egyes megyék prefektúrái megbírságolják azokat a polgármestereket, akik a magyar nemzet szimbólumaival, piros-fehér-zöld színű zászlókkal, kokárdákkal és szívekkel díszítik a városokat.

A Kovászna és Hargita megyei prefektúrák a korábbi évekhez hasonlóan, 2021-ben is 10.000 lejre büntették a sepsiszentgyörgyi és 5.000 lejre a székelyudvarhelyi polgármestereket, arra hivatkozva, hogy megsértették a román zászló kitűzéséről szóló 75/1994-es törvényt, amely előírja, hogy más államok hivatalos zászlóit csak a román nemzeti zászlóval együtt lehet kitűzni.

Felhívom a figyelmet, hogy március 15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörését ünnepeljük, ez az esemény fordulópont volt a nemzet életében, ezáltal az egész magyar nemzet ünnepe! A megemlékező események során a magyar közösség a nemzet szimbólumait használja a világ minden táján. A piros, fehér és zöld színek a magyar közösséget képviselik, bárhol is éljenek a világban.

Hangsúlyozom, hogy a március 15-i rendezvényeken használt szimbólumok NEM a Magyar Állam hivatalos zászlói, azok minden állami tartalmat nélkülöznek. A piros-fehér-zöld kokárdák, zászlók és szívek az etnikai identitás kifejezésének módját jelentik, amely a romániai magyar közösség magyar nemzethez való tartozását tanúsítja, csakúgy, mint a piros-sárga-kék színek a román közösség számára.

Mindezt figyelembe véve nem beszélhetünk törvénysértésről! Éppen ellenkezőleg, a Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezmény helyes alkalmazása – amelynek Románia is részese -, amely előírja, hogy a nemzeti kisebbségeknek joguk van megőrizni identitásuk alapvető elemeit, nevezetesen a vallást, a nyelvet, a hagyományokat és a kulturális örökséget. A keretegyezmény értelmében a magyar közösségnek teljes mértékben joga van használni nemzeti szimbólumait. Felhívom a figyelmet, hogy Románia az egyetlen állam, ahol a sajátos nemzeti színeiket ünnepek alkalmával megjelenítő magyarokat büntetik.

Így tehát a prefektúrák által kiszabott, ismételt bírságok indokolatlanok, és nem tesznek mást, mint megzavarják a két közösség közti békés együttélést. Ráadásul primitív és romboló gesztus a prefektúrák részéről a büntetés, amely ellentmond Románia államelnöke és miniszterelnöke által idén március 15-e alkalmából megfogalmazott üzeneteinek is. A prefektusok és alprefektusok agresszív viszonyulása jelentősen hozzájárult a nacionalista hangok felerősödéséhez, amely egy mélyen nacionalista politikai párt Románia parlamentjébe való bejutásában csúcsosodott ki.

Szilárd meggyőződésünk, hogy a 21. században a békés együttélés, többek között a nemzeti ünnepeink kölcsönös tiszteletben tartását feltételezi a nemzeti szimbólumok szabad és korlátlan használata révén.”, hangzott el Miklós Zoltán szerdai politikai nyilatkozatában.

Egyértelművé kell tenni a zászlótörvényt, hogy szabadon használhassuk jelképeinket!

Miklós Zoltán RMDSZ képviselő leszögezte: „A hatályos zászlótörvény egyértelműsítésére van szükség ahhoz, hogy a jövőben elkerüljük az indokolatlan büntetéseket. Fel kell oldjuk az ellentmondást, ami a törvény és annak alkalmazási mutatója között van, hogy a prefektusok ne szabhassanak ki többé pénzbírságot azokra a polgármesterekre, akik március 15-e alkalmából a magyar nemzet színeivel díszítik fel a településeket.

A zászlótörvény kimondja, hogy »idegen államok zászlaját csak kivételes alkalmakkor, csak a román trikolórral együtt szabad kitűzni». A törvény alkalmazási módszertana az 1157/2001 számú kormányhatározat és annak utólagos módosításai által pedig leszögezi: «azok az etnikai kisebbségek, amelyek országos szervezettel rendelkeznek, rendezvényeiken használhatják a saját jelképeiket«. Világossá kell tennünk, hogy a romániai magyar közösség által a piros-fehér-zöld színű lobogó, kokárda, szalag és egyéb díszek használata NEM egy „idegen állam” szimbóluma, hanem a magyar nemzet saját jelképe, függetlenül attól, hogy melyik országban élnek!”