Skip to main content

Genfben, az ENSZ 9. Kisebbségügyi Fórumán, Izsák Ritával, az ENSZ kisebbségügyi jelentéstevőjével találkozott Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője, RMDSZ-es parlamenti képviselőjelölt.

foto 2

A zártkörű beszélgetésen Benkő Erika részletesen ismertette az ENSZ kisebbségügyi raportőrével az erdélyi magyarság sarkalatos problémáit: bemutatta azt a regionalizációs tervet, amely megvalósulása esetén a Székelyföldi magyarságot, kisebbségi helyzetbe kényszerítenék; a nemzeti szimbólumok, különös tekintettel a székely zászló használatának hatóságok általi akadályozását és üldöztetését; a magyar közösségi vezetők politikai meghurcoltatását a Korrupció Ellenes Ügyészség (DNA) által; az erdélyi magyar közösség ellen egybehangolt támadásokat az élet több területén; az intenzív magyarellenes, felbujtó adásokat az egyes központi tévéadókon főműsoridőben; a sport területén mindennapossá vált magyarellenes gyűlöletbeszédet, valamint a közösségi médiában egyre inkább elterjedő magyargyűlöletet, amely odáig fajult, hogy egyes magyar vezetőket halállal fenyegettek.

Benkő Erika kitért az oktatásban tapasztalható visszásságokra is, valamint arra, hogy az állam visszaállamosító politikát folytat a magyar közösséggel szemben, olyan körülmények között, hogy több iskolát visszaállamosítottak, és ezzel ellehetetlenítették az oktatást az illető iskolában tanuló magyar gyermekek számára.

„A román állam oly módon diszkriminálja a magyar gyerekeket, hogy nem teszi lehetővé számukra azt, hogy jól megtanuljanak románul, tekintve, hogy arra kötelezi őket, hogy román anyanyelvű gyerekek számára kifejlesztett módszerekkel tanulják a román nyelvet. Ez hátráltatja őket abban, hogy sikeres és versenyképes felnőttekként találják meg a helyüket a romániai társadalomban” – ismertette a helyzetet Benkő.

Benkő ugyanakkor arra is felhívta Izsák raportőr figyelmét, hogy a román állam nem tartja be nemzetközi vállalásait, melyeket a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatosan kellene megvalósítania. Míg Románia modellértékűnek tartja a kisebbségekkel kapcsolatos politikáját a valóság az, hogy minden eszközt megragad arra, hogy a magyar közösséget asszimilálja és ellehetetlenítse.

A beszélgetés végén, Benkő Erika arra kérte Izsák Rita kisebbségügyi jelentéstevőt, hogy kísérje figyelemmel az erdélyi magyarsággal kapcsolatos problémakört, valamint meghívta, hogy látogasson el Erdélybe és a helyszínen tájékozódjon az erdélyi magyarságot ért diszkriminatív intézkedésekről és magyarellenes incidensekről.
A raportőr pozitívan reagált a meghívásra, melynek a jövőben szívesen tesz eleget.