Skip to main content

A székely-magyar kürtőskalács mától, december 3-tól a kiemelt magyar nemzeti értékek, a hungarikumok sorát gyarapítja. A Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület másfél évvel ezelőtt indítványozta a budapesti Földművelésügyi Minisztérium keretében működő bizottságoknál az elismerés megítélését, amelyhez hepehupás út vezetett, de végül a kezdeményezést siker koronázta.

gyerek5

A kürtőskalácshoz hasonló süteményről már az 1450-es évekből fennmaradt kéziratok is említést tesznek. Nemzeti süteményünk első ismert receptje zabolai gróf Mikes Mária 1784-ben írt szakácskönyvében olvasható. A kürtőskalács készítése sokat változott az évszázadok során, mai formája a 19. század második felében vált elterjedtté. A rendszerváltás idejére egyedül Székelyföldön őrződött meg, a Kárpát-medence többi részéről az egyre inkább elterjedő cukrászsütemények szorították ki. Később, részben a nemzetközi munkamigrációnak köszönhetően, ma már ezernél is több ponton, a világ hat kontinensén készítik. Mindez azt bizonyítja, hogy egy különleges és népszerű finomságról van szó, amely a magyar nyelvterület védjegyévé vált.

Albert Zoltán, a Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület ügyvezetőjének megfogalmazása szerint egy sikerről már beszélhetünk: „Törekvéseink szerint a hungarikummá nyilvánítás csak az első lépés. Indítványoztuk a kürtőskalács Hagyományos Különleges Termékké nyilvánítását is, amely révén a hagyományos receptúra, a minőségi kalács Európai Uniós védelmet kap. Azáltal, hogy a kürtőskalács hungarikummá vált, bízok benne, hogy további lehetőségek nyílnak meg a Hungarikum Bizottság anyagi támogatásával, a Szaktestület munkájának folytatására.”

Kovászna Megye Tanács és a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület még a kezdetekkor csatlakozott a Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület munkájához, hozzásegítve 19 nyelvű szórólap előállításához, könyvkiadáshoz, technológiai fényképtár készítéséhez és más népszerüsítő anyagok szerkesztéséhez. Az így elkészült információk és leporellók szabadon letölthetők és felhasználhatók a www.kurtos.eu honlapról. Kovászna Megye Tanácsa és intézményei 2015 májusában egy kürtőskalács népszerűsítő rendezvényt is szervezett a glazúros sütemény tiszteletére. Folyamatban van a magyar nyelvű szakkönyv angol és román változatának a készítése.

„A kürtőskalács ma már az egész világon elterjedt, és ez különösen nagy felelősséget ró ránk: a sütemény a magyar nyelvterület védjegyévé vált. A kürtőskalács kedvelői, Tajvantól Ausztrálián át Peruig és Kanadáig, a finomság története iránt is érdeklődést tanúsítanak. Erre a szimpátiára úgy kell tekintenünk, mint egy nagyszerű lehetőségre, amely mindenkit hozzásegíthet a vidék értékeinek megismerésére. Ezért is csatlakoztunk mi is ehhez a munkához a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület keretén belül. Kiadványaink ebből a célból készülnek. A kürtőskalács néven ismert, égetett cukorral borított termék népszerűsítését célzó kampányt indítottunk, székelyföldi rendezvényt szerveztünk a termék köré, segítve a Szaktestület munkáját, kiadványokat készítettünk, és azt tűztük ki célul, hogy e hagyományos terméket Székelyföld nagykövetévé tesszük. Kiemelt célunknak tekintjük a kürtőskalácsnak a világ minél több országában való elterjesztését. Bízunk benne, hogy tevékenységünk hozzájárul a szakma tisztulásához, és elérjük egy olyan „brand” felépülését, amelyre nemcsak a magyarság, hanem egész Európa büszke lehet”- foglalta össze Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke a tudnivalókat.