Skip to main content

Megalakulásának harmadik évfordulóját ünnepelte az RMDSZ Kézdivásárhelyi Nőszervezete október 15-én, a Vigadó Művelődési Házban mindazokkal, akik részt vállaltak a szervezet tevékenységében. Az eseményen átadták az idei Közösségépítő nő díjat is, ezúttal Szőcs Piroska Erzsébet nyugalmazott pedagógusnak, a Rák Ellen a Jövőért egyesület elnökének.

IMG_2381

A nőszervezet dinamizmusát jelzi az elmúlt egy évben több mint 4000 érdeklődőt megszólító 13 rendezvényük. „Előbb csináld azt, ami szükséges, utána azt, ami lehetséges, és máris azt fogod csinálni, ami lehetetlen” – idézte Assisi Szent Ferenc gondolatait tevékenységük jellemzéseként Fejér Melinda, szervezeti elnök, aki köszöntőjében kiemelte: „A szervezések alatt kis családdá nőttünk össze, ahol a kitűzött céljainkért, közös erővel dolgoztunk. Megbeszéléseink, terveink és munkánk során öröm volt megtapasztalni az együtt gondolkodást. Tudtuk, éreztük, közösen sikerülni fog, hiszen nagyot alkotni csak összefogva, karöltve lehet. Azt kívánom, legyen a következő év olyan esztendő, amelynek végén úgy érezzük, megcsináltuk, képesek voltunk rá.”

A Háromszéken működő nőszervezetek mindegyikének megvan a maga sajátossága. Ájgel Ágnes, az RMDSZ Háromszéki Nőszervezetének elnöke szerint a kézdivásárhelyi alaphangulatát a bizalom határozza meg, „ilyen rendszerben pedig nemcsak számíthatunk egymásra, hanem mindenkinek megvan a maga helye és feladatköre is. Áttekintve a határidőnaplót, örömmel tölt el, hogy sok a kipipált feladat. Nem csupán álmok és tervek maradtak az év eleji elképzeléseitek. Jó példák vagytok kreativitásból, kitartásból, sőt néha-néha vakmerőségből is, mertek a lehetetlenbe is belevágni és a maximumot kihozni belőle. Hiszem, hogy hasznos munkát végzünk a közösség számára, de azt is, hogy a Nőszervezet fontos a hölgyeknek, mert erőt lehet belőle meríteni, kipróbálhatják magukat, biztatni tudják egymást, hogy érdemes a közösségért dolgozni és ebből nemcsak a környezetünk, hanem ők maguk is nyernek.”

Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke a Szent Anna-tó képi megjelenítése 1914 előtt című előadásával ajándékozta meg a hölgyeket. Az élet asszonya, a tízezer éve örök ifjú Anna, a gyerekáldás patrónája fontos szerepet játszik kultúrtörténetünkben, példamutató kiállása követendő minta lehet a mai nőknek – emelte ki az elnök.

Fejér László Ödön szenátor a nőszervezet lelkes támogatója üdvözletét és jókívánságait küldte az ünneplőknek és egykori osztályfőnökének, Piroska néninek, aki sok éven át nevelte, tanította, próbálta a jó, a szép, az érték útjára terelni tanítványait.

A jó hangulatú szülinapon közel 130 hölgy vett rész, tortával és pezsgővel köszöntve a hároméves kézdivásárhelyi szervezetet. Az eseményt Kovács Enikő énekes műsora színesítette.

Szükségünk van példaképekre

Az RMDSZ Kézdivásárhelyi Nőszervezete egyik fő céljaként azt a nemes feladatot vállalta, hogy minden évben átadja a Közösségépítő nő díjat, egy olyan hölgynek, akinek követendő életútja a társadalom fejlődését segíti előre.

Bakk Vitális Kinga Mária és Bajcsi Ildikó munkásságának elismerése után, idén is széles közönség bevonásával és vélemény kikérésével Szőcs Piroska Erzsébet nyugalmazott pedagógust, a Rák Ellen a Jövőért egyesület elnökét díjazta a nőszervezet. Életútját a tavalyi év díjazottja méltatta.

„1944. április 20-án Kovács Mihály és Gizella harmadik gyermekeként született Kézdivásárhelyen. Talán a szülői házból hozta magával az alkalmazkodás művészetét, a szorgos, kitartó munka becsületét és a tudás iránti nyitottságot. Általános és középiskolában is szülővárosában járt. Egyetemi tanulmányait a bukaresti Politechnikai Intézetben kémia mérnöki szakán végezte. Eredetileg fizika szakos tanár szeretett volna lenni, de az ösztöndíj miatt került erre a szakra. Hogy álma megvalósulhasson párhuzamosan letette az oktatáshoz szükséges pedagógiai vizsgákat is. Évfolyamtársai közt egyedüli magyarként, kevés román tudással, tudott alkalmazkodni a körülményekhez. Elsőként, a legmagasabb osztályzattal végzett, így lehetővé vált, hogy az egyetlen erdélyi állást elnyerje. Így került a fogarasi kémiai felszereléseket gyártó vállalat kémiai laboratóriumába, ahol egy évet dolgozott. Ez alatt az év alatt kiemelkedő tudományos munkát végzett, több újítást vezetett be. Egy év után férjhez ment és hazakerült. Belesimult az új családba és valamikori iskolája tanári közösségébe. Kezdetben kémiát és fizikát oktatott, majd az iskolák iparosítása után műszaki tantárgyakat is.

Az összes lehetséges tanári vizsgát letette (…) 1988-ban kiváló pedagógiai munkásságáért Kitüntetett Tanár címet kapott. Mindvégig osztályfőnökséget is vállalt. Diákjaihoz közel állt, mindig pártfogolta őket. Több tanítványa sikeresen felvételizett egyetemekre. Számos tanulmányi kirándulást szervezett, diákjait versenyekre, megyei és országos olimpiákra készített fel. Egész pedagógusi pályája alatt részt vett a tanároknak szervezett továbbképzéseken, a Bolyai Akadémián, a Fizika-Kémia Társaság országos rendezvényein. (…) Nyugdíjazása után bedolgozott a kézdivásárhelyi Siculus Rádió működtetésébe, így rendszeresen részt vett a MURE hagyományos ülésein, továbbképzésein. Nyugdíjazása előtt orvosi műtéten esett át. 2008-ban elvállalta a Rák Ellen a Jövőért Egyesület elnökségét, így tíz éve áll megszakítás nélkül az egyesület élén, amely támogatja az egészség megőrzését, a rák kockázatának csökkentését, korai felismerését, a gyógyítás és gyógyulás folyamatát. (…) Közösségszervező munkáját sok-sok megvalósult nagyszabású tevékenység jeleníti meg. Ezt a munkát nagy szeretettel és odaadással végzi, és a közösség részéről is nagy szeretet és tisztelet övezi. (…)

Szőcs Piroskát a kreatív oktatás és az elemző gondolkodás egyidejűsége, a humanista szemlélet, a közösségépítő és a tanító hajlam, a békére és harmóniára törekvés, a derűs, fegyelmezett és kitartó munka jellemzi. Mindig szem előtt tartja, hogy a bizalomépítés folyamatát számtalan dolog befolyásolja – szándékunk szerint és szándékunk ellenére is. Szőcs Piroska vállalja a közösségépítő feladatot, hogy azok az emberek is közösségbe forrhassanak, akiket az élet elsodort az egészséges létformától.”

Szőcs Piroska a díj átvételekor köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik munkásságát támogatják, az általa vezetett egyesület tagjainak, a programjaikban együttműködő előadóknak, szakembereknek, akikkel együtt közösséggé formálódtak az elmúlt több mint tíz évben.