Skip to main content

Háromszéken is igényelhető a magyarországi anyasági támogatás és babakötvény. Az RMDSZ négy városi irodájában, valamint a vidéki településeken való magyar állampolgársági ügyintézéskor a Szövetség munkatársai díjmentesen összeállítják a támogatásokhoz szükséges iratcsomókat is.

babakotveny

Magyarország kormánya a családok évének nyilvánította a 2018-as esztendőt. Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke ennek kapcsán elmondta, a magyar kormány a sorozatos támogatások által törődik a határon túli nemzettársak sorsával. „Nekünk, erdélyi magyaroknak elsősorban érzelmi kérdés a magyar állampolgárság, fontos számunkra, hogy a magyar nemzethez tartozunk. Ilyen tekintetben ez a támogatás nem csak pénzügyi segítséget jelent nekünk. 2011 óta egymillió honosított külhoni magyart jegyeztek, amelyből Háromszéken több mint 75 ezer ember kérte a magyar állampolgárságot. Csak a tavalyi évben 7232 ügyfélnek segítettek az RMDSZ munkatársai az Eurotrans Alapítvány támogatásával a honosításban.” – fogalmazott az elnök.

A magyar kormány Köldökzsinór programja keretén belül biztosított támogatásokra jogosult a Magyarország határain kívül született és ott élő magyar állampolgárságú, az anyaországban anyakönyvezett gyermek, illetve vér szerinti anyja, örökbefogadó szülője vagy gyámja. A támogatás előfeltétele a magyar állampolgárságú gyermek külföldön történt születésének hazai anyakönyvezése, amely benyújtható a támogatás kérelmezésével egyidőben. Örökbefogadó szülő esetén további feltétel, hogy az örökbefogadást a gyermek születését követő hat hónapon belül jogerősen engedélyezzék, gyám esetén további feltétel, hogy a gyermek a születését követő hat hónapon belül jogerős határozat alapján a gondozásába kerüljön.

A támogatások iránti kérelmet a gyermek születésétől számított hat hónapon belül lehet benyújtani, amennyiben a gyerek 2017. június 30. után született. Az egyszeri anyasági támogatás gyermekenkénti összege 64 125 forint, ikergyermekek esetén 85 500 forint. Magyar Államkincstár ezt az összeget a kérelemben megadott bankszámlaszámra utalja, ennek hiányában a folyósítás postai kézbesítés útján történik, a kérelemben feltüntetett folyósítási címre.
A babakötvényt vagy életkezdési támogatást az arra jogosult gyermek szülője vagy más törvényes képviselője igényelheti. Életkezdési támogatásként jelenleg egyszeri 42 500 forintos támogatási összeg jár, amelyet a Magyar Államkincstár a gyermek részére nyitott életkezdési letéti számlán ír jóvá, mely összeget egészen a gyermek nagykorúságáig évenként növeli az inflációval megegyező mértékű kamattámogatással. Az így felhalmozott megtakarításról a 18. életévét betöltött gyermek rendelkezhet. Az életkezdési támogatás letéti számlán nyilvántartott összege Start-számla nyitásával gyarapítható.

Az anyasági támogatás és a babakötvény igénylése egyidejűleg kérvényezhető.

Kérdés esetén bizalommal keressék fel az RMDSZ Kovászna megyei városi irodáit, a következő elérhetőségeken hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken pedig 8-14 óra között: Sepsiszentgyörgyön (Martinovics Ignác utca 2. szám, Beör-palota első emelete, telefon: 0735-610100), Kovásznán (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734-639897) és Kézdivásárhelyen (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721-297540), illetve Baróton (Szabadság tér, 7-es th, A lh, 3-as lakrész, telefon: 0267-377773, 0734-640118) naponta 12:30-18:00 óra között.