Skip to main content

Október 11-én, pénteken tartotta 4. születésnapját az RMDSZ Kézdivásárhelyi Nőszervezete a Vigadó Művelődési Házban. Az eseményen idén is átadták a Közösségépítő nő díjat, ez alkalommal Fülöp Magdolnának, a Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete vezetőjének.

IMG_20191011_181714

A sokszínűség és dinamizmus, a közösségért való cselekvés jellemzi az RMDSZ Kézdivásárhelyi Nőszervezetét. A szervezet elnöke, Fejér Melinda beszédében köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt évben is támogatták és segítették munkájukat. Kiemelte: „Színes és egyedi társaság vagyunk, idősek, fiatalok, nők és férfiak, viszont közös bennünk, hogy egy irányba haladunk, mindannyian szorgalmazzuk a kis közösségünkért való tevékenységet. Minden szervezetnek, egyesületnek, alapítványnak, és minden korosztálynak megvan a maga fontos szerepe társadalmunkban. Mindannyiunk számára fontos, hogy adjunk, és ha egy picivel is, de jobbá, szebbé tegyük a szürke hétköznapokat. Továbbra is kiemelt célunk, hogy olyan rendezvényeket szervezzünk, amelyek hasznosak a társadalmunk számára, amelyeken jól eső érzés részt venni, amelyeket öröm megszervezni.”

A Nőszervezet munkája arról szól, hogy másokért tegyen, maradandó élményeket, vagy adott esetben segítséget nyújtson. Dicséretre méltó az RMDSZ Kézdivásárhelyi Nőszervezetének azon gesztusa, hogy a születésnapján évente kiemel egy munkát, egy életutat, amely a közösséget szolgálja és közösségépítő nő díjat adnak át, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet, inspirálja a nőket a tenni akarásra, a közösségi munka fontosságára – emelte ki felszólalásában Ájgel Ágnes, az RMDSZ Háromszéki Nőszervezetének elnöke. Hozzátette: „szükségünk van lámpás nőkre, akik elől járnak, mernek és példát mutatnak. Ma ezért is köszönetet mondunk mindenkinek, kiváltképp Fülöp Magdolnának.”

Fejér László Ödön, szenátor beszédében a nők példaértékű szerepvállalását emelte ki a társadalom különböző szegmenseiben. „A történelem folyamán mindig láthattuk, hogy a legnehezebb időkben is milyen fontos szerep hárult a nőkre. Ők voltak a család összetartó ereje, vezették a háztartást, dolgoztak a földeken, a gyárakban, a fronton, a korházakban ápolták a betegeket és még sorolhatnám.”

Kis dolgokat tenni nagy szeretettel

Bakk Vitális Kinga Mária, Bajcsi Ildikó és Szőcs Piroska Erzsébet munkásságának elismerése után, idén Fülöp Magdolnának, a Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete vezetőjének ítélték oda a Közösségépítő nő díjat. Munkásságát a tavalyi év díjazottja méltatta.

„Fülöp Magdolna 1953. november 8-án látta meg a napvilágot Kézdivásárhelyen, Könczei György és Magdolna gyermekeként. Szülei Csernátonban tanítottak, itt végezte elemi osztályait. Édesanyja élő nótafa volt, így már gyermekkorában közel került a népdal világához, édesanyjával járt dalárda próbákra, színdarab bemutatókra. Könczei Magdolna tanítónő nagy szervező, mostani kifejezéssel közösségépítő volt a 60-as, 70-es években, amit nagy szeretettel és kitartással végzett, ugyanakkor „ahol csak lehetett ott jót cselekedett.” Nem csoda, hogy a lánya is örökölte örökmozgó, segíteni akaró jellemét. A középiskolát Kézdivásárhelyen az akkori Elméleti Líceumban végezte, ahol Már Dénes biológia tanár (keresztapja) volt az osztályfőnöke. Az ő szavai, bölcs mondásai elkísérték egy életen át, tiszteletet parancsoló és mégis a diákokhoz oly közelálló egyénisége, néphagyomány szeretete, őrzése példakép volt számára!

1974-ben családot alapított Fülöp Jenővel és Kézdivásárhelyen telepedtek le. Két gyermekük született Fülöp Zsuzsanna és Róbert, akiket nagy szeretettel nevelt. 1992-ben megalapította és vezette a Kézdi-Orbaiszéki Ökumenikus Női Egyletet. Így indult. Előadásokat és jótékonysági akciókat szervezett. Karácsony és húsvét táján élelemcsomaggal ajándékozták meg a hátrányosabb helyzetű családokat. Az egyletüknek 76 tagja volt.

1995-2000 közti időszakban laboránsként dolgozott a Gyógynövénygyűjtő központban, majd a Kézdivásárhelyi kórház személyzeti osztályán dolgozott nyugdíjazásáig.

2005-ben egy általa szervezett tűgobelin kiállításon születik meg az ötlet, hogy egy városi nőszövetséget alapítsanak. Ez az álma 2008 októberében valósult meg. Megszületett a Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete, ami akkor 25 taggal indult.
11 éve vezeti a Kézdivásárhelyi Nők Egyesületét, azóta rengeteg kiállítást szerveztek, kirándulást Erdély szépségeinek, épített örökségünk megismerésére, és az anyaországba. Adományozással, ajándékozással tették szebbé az árvaházak gyermekeinek ünnepnapjait, rászoruló családokat, betegeket segítettek, egészségügyi előadásokat, közösségi bálokat szerveztek. Székelybabákat öltöztettek a környék népviseletébe, székely-magyar zászlók, kokárdák lobognak a városunk főterén, amik az ők munkájukat dicsérik. Szerteágazó tevékenységük alatt még barátságokat kötöttek magyarországi és itthoni egyesületekkel, közös rendezvényeket szervezve. Állandó kapcsolatot tartanak a Kárpát-medencei Magyar Asszonyok Érdekszövetségével, a Magyar Női Unióval, és meghívásukra évente konferenciákon vesznek részt Magyarországon, Felvidéken.

Kiadtak három receptes könyvet, hogy átadhassák nagymamáik finom, hagyományos ételkülönlegességeit a fiataloknak is. Magdika egy énekes könyvet jelentetett meg 2011-ben, amely a családjában ismert 739 nótát tartalmazza. (…)A felsorolás végtelenbe nyúlna, hisz évente több mint 100 kisebb-nagyobb tevékenységüket szervezik meg, bonyolítják le sikerrel.

Fülöp Magdolna irányítja, szervezi e sokrétű tevékenységet vállvetve kitartó kis közösségével, segítőkész barátaival, tagtársaival erőt merítve az épp előző rendezvény sikeréből. A pozitív visszajelzésekből táplálkozva készülnek az soron következő újabb kihívásokra.

Az elismerés sem maradt el: Magdikát a közösségben kifejtett munkájáért 2016-ban, Budapesten a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége az Arany Búzaszem Díjjal jutalmazta, 2018-ban pedig a Tegyünk Kézdiszékért Tömörülés részéről a Közösségépítő Díjat vehette át. Ez természetesen a Kézdivásárhelyi Nők Egyesületének tagjainak is szól, hisz együtt munkálkodva születtek a sikerek és mindenikben ott mosolygott a szeretet.”

A díjat Fejér Melinda és Papp Gyöngyike, az RMDSZ Kézdivásárhelyi Nőszervezetének alelnöke adták át. Fülöp Magdolna a köszönetnyilvánítást követően kiemelte, ez a díj mindannyiuk díja. Nem nagy dolgokat tesznek, hanem kicsiket nagy szeretettel. Elmondása szerint mindig azon munkálkodott, hogy a hasonló törekvésű nőkkel összefogva, közösséget építve segítsenek, ahol szükség van rá.