Skip to main content

Háromszéken megyei szintű közösségi konzultáció indult. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete által kezdeményezett konzultáció célja felmérni a magyar közösség elvárásait, gondjait, hogy az elkövetkező időszakban a Szövetség azoknak megfelelően alakítsa a közpolitikákat.

2021_07_19_konzultaciojpg

„A következő időszakban minden háromszéki háztartásba bekopogunk és minden 16 év feletti személyt megkérdezünk, hogy mi a véleménye olyan fontos kérdésekről, mint az egészségügy fejlesztése, utak, hidak építése, a turizmus újraindításának támogatása, a szociális helyzet. Azt is megkérdezzük, hogy a jövő évben esedékes magyarországi választásokhoz hogyan viszonyulnak a háromszékiek. A kérdőívünkre adott válaszokat, javaslatokat beépítjük megyei és településfejlesztési terveinkbe, azok mentén alakítjuk közösségünk jövőképét. Célunk, hogy az elkövetkezőkben a konkrét építkezés mellett, közösségépítéssel is hangsúlyosan foglalkozzunk, hogy szorosabbra fonjuk a kapcsolatot közösségünk tagjaival, együtt írjuk Háromszék jövőjét” – ismertette Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke, rámutatva, a megyei közösségi konzultáció eredményeképpen közös nevezőre hozzák a fejlesztési és a közösségépítési elképzeléseket.

A háromszékieket kitűzővel ellátott önkéntesek keresik fel, az RMDSZ arra kéri a közösség tagjait, hogy fogadják nyitottsággal, legyenek aktív válaszadók és segítsék a konzultációt alapos és őszinte válaszokkal. „Kikérjük és meghallgatjuk az emberek véleményét, fontosnak tartjuk, hogy összefésüljük az elképzeléseket, hogy egységes, az emberek által is elvárt jövőképet alakítsunk ki és az alapján fejlesszük az egész térséget” – nyomatékosított a megyei elnök.

Elsőként Sepsiszentgyörgyön indult el a konzultáció, már zajlik Kézdivásárhelyen és Gelencén is, a következő hat hónapban a megye minden településén felkeresik a lakókat az önkéntes kérdezőbiztosok. A tervek szerint összesen ötvenezer család vesz részt a megyei konzultációban.