Skip to main content

Markó Attila, az RMDSZ sepsiszentgyörgyi parlamenti képviselőjének javaslatára iktatták ma azt a törvénytervezetet, amely a diszlexiás gyerekek oktatásának sajátos jellegét kívánja szabályozni.

markoattila

„A diszlexiás gyerekek nem betegek, nem is fogyatékosok. A diszlexia pusztán egy tanulási zavar, amely nem igényel más típusú oktatást, módszereiben másfajta figyelmet viszont határozottan igen” – fogalmazott Markó Attila. A kezdeményező elmondta: sepsiszentgyörgyi szülők és pedagógusok keresték meg ezzel a problémával, majd a konzultáció kibővült, végül Maros és Kovászna megyei civil szervezetek, pedagógusok, gyerekpszichológusok, tanfelügyelők, szülők, iskolaigazgatók is bekapcsolódtak.

„A javaslatunk a tanügyi törvényt egészítené ki. Mivel ez nem tartozik a speciális (fogyatékkal élőkre vonatkozó) oktatás körébe,  ezért a rendes oktatási rendszeren belül próbál erre a sajátos helyzetre törvényi megoldást adni: előírná a gyerekek kötelező felmérését az elemi oktatás első két évében, a különböző tantárgyak esetében oktatási
módszertani sajátosságok bevezetését szorgalmazná, legalább városi szinten osztályok létrehozását javasolná a rendes iskolahálózat keretében, valamint esetenként segédeszközök használatát tenné lehetővé akár vizsgákon is.” – részletezte a képviselő.

A diszlexiás gyerekek oktatására vonatkozó kezdeményezést az RMDSZ képviselői mellett a Képviselőház Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi szakbizottságának minden tagja is aláírta. „Bíztató jelnek tartom, hogy abban a bizottságban, amelynek egyébként titkára is vagyok, sikerült a pártpolitika fölé emelni egy ilyen ügy felvállalását. Akkor lennék végképp nyugodt, ha ez más emberi, közösségi jog esetében is így lesz.” -összegezte Markó Attila.