Skip to main content

Négy törvénytervezetet módosítana a szimbólumok használatával kapcsolatban a román parlament. Ezek a tervezetek a szabálysértőket 300 millió lejtől egy milliárd lejig terjedő pénzbírsággal, de akár börtönbüntetéssel is sújthatják, hangzott el a november 26-án, szerdán Klárik László Attila RMDSZ-es szenátor által tartott sajtótájékoztatón a
parlamentben folyó zászlóháború kapcsán.

foto_KocsisBJanos_KlarikLaszlosajtotajzaszlohaboru-2835

„Ma a szenátusban betelt egy olyan dátum, amely egy vitatható törvény hallgatólagos elfogadását idézi elő”, fogalmazott az RMDSZ-es szenátor, aki azt is elmondta, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) törvénykezdeményezése a román zászló és a román szimbólumok használatáról szól, amely bűncselekménynek tekintené azokat a szimbólumhasználati kihágásokat, amelyek eddig csak egyszerű szabálysértésnek minősültek. Ebben az esetben, ha egy polgármester hivatalos ünnepen nem viseli a román mellszallagot büntetőjogilag felelősségre vonható. Ha pedig egy közintézményen a román zászló mellett más lobogó is megjelenik bűncselekménynek minősül és az adott intézmény vezetője vonható felelősségre. Ez a törvénytervezet az azt elbíráló törvényező tanács szerint hibásnak, helytelennek bizonyult, valamint a kormány és a szenátus jogi bizottsága negatívan véleményezték, hétfőn, november 24-én pedig a Közigazgatási Bizottság is egy elutasító jelentést fogalmazott meg ezzel kapcsolatban. Ennek ellenére időhiány miatt ez már nem kerülhetett fel az e heti plenáris ülések napirendjére, így a mai határidő lejártával a tervezetet a szenátus hallgatólagosan elfogadja.

De ilyen jellegű a tavaly, a Szociáldemokrata Párt (PSD) által megfogalmazott törvénytervezet is, amely zászlóhasználati tiltásokat ír elő természetes személyek számára is, valamint kötelezi az iskolákban a román himnusz rövidített változatának az eléneklését. De ilyen zászlós törvénytervezetek közé tartozik az, amely a területi közigazgatási egységek zászlaját szabályozza, valamint az, amely betiltaná az etnikai zászlók használatát.

Jogállami keretek között, egy liberális demokráciában nincs alkotmányos, jogi lehetőség arra, hogy egy nemzeti kisebbség szimbólum használatát megtiltsák. Ezért érvényben levő módosításokkal próbálnak úgy játszadozni a többségi román pártok, hogy értelmezhetőségi kibúvókat bevíve a törvénybe próbálják meg betiltani a szimbólumaink szabad használatát.

„Romániában a nemzeti kisebbségek államalkotó tényezőt jelentenek. Itthon akarjuk érezni magunkat ebben az országban, ehhez hozzátartozik szimbólumaink szabad használata, amelyek erős identitásunk kifejezését jelképezik. Úgy gondolom, hogy erőszakkal nem lehet sem tiszteletet, sem szeretetet kivívni. Elvárásaink nem a román állam ellen irányulnak, hanem saját magunk megerősítését szolgálják,” tette hozzá Klárik László Attila.