Skip to main content

Benkő Erika parlamenti képviselőt választották hétfőn az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének Esélyegyenlőségi és Diszkriminációellenes Bizottságának alelnökévé. A testület a legilletékesebb a nemzeti kisebbségek jogainak védelme és promoválása ügyében.

b_benko_erika_kepviselo_kocsisb-1-

Megválasztásakor Benkő Erika elmondta, az új feladatkör betöltésével jelentősen megnő a mozgástere a bizottságban, ami a magyar ügyek képviseletét jelenti.

„Azt szeretném, hogy minden olyan ügyet, ami az erdélyi magyarságot valamilyen módon nemzetiségi és kulturális jogaiban érinti, az Európa Tanács elé vigyünk, annak érdekében, hogy a Tanács erőteljes ajánlásokat fogalmazzon meg azon tagállamok számára, ahol a magyar közösség tagjai élnek. Azt gondolom, ez egy fontos és hatékony eszköz, amivel az elkövetkezőkben maximálisan élni fogok. Az alapvető jogok védelme az unió minden állampolgárára vonatkozik, így az erdélyi magyarokra is. Elsődleges feladatomnak tekintem tehát, hogy a nemzetközi döntéshozók támogatásával kivívjuk és betartassuk a Romániában élő magyar kisebbség törvény adta jogait” – emelte ki az RMDSZ parlamenti képviselője.

Az Európa Tanács 47 tagállamot összesítő szervezet, öt alapvető célja közül az egyik az emberi jogok védelme. A Parlamenti Közgyűlés egyike annak a két legfontosabb testületnek, amelyeket az Európa Tanács Alapszabálya hozott létre, és amely összetételében tükrözi a tagállamok főbb politikai irányvonalait.