Skip to main content

Az RMDSZ május 23-án iktatta a 215-ös, helyi közigazgatásról szóló törvény módosítását, amely jelentős előrelépésnek számít az anyanyelvhasználat és szimbólumhasználat területén.

szekley zaszlo

 

Benkő Erika, az RMDSZ parlamenti képviselője tagja annak a munkabizottságnak, amely az anyanyelvhasználattal kapcsolatos törvénymódosításokat előkészítette: „Megtisztelőnek érzem azt, hogy része lehettem annak a munkacsoportnak, mely kidolgozta a nyelvi jogok bővítési keretét Romániában. Azt gondolom, hogy a hivatalos anyanyelvhasználat tekintetében a maximumra kell törekednünk, ki kell terjesztenünk a nyelvi jogokat a lehető legszélesebb körben. A javasolt tervezet erről szól, a nyelvi jogok maximalizásásáról. A székelyföldi autonómia egyik legfontosabb, talán legfőbb komponense a regionális hivatalos nyelv lenne. Éppen ezért a regionális anyanyelvhasználat közösségünk számára olyan sarkalatos kérdés, melyet megfelelő törvényi keretek között úgy kell szabályozni, hogy az erdélyi, székelyföldi magyar anyanyelvű emberek minden hivatalos körülmény között használhassák nyelvünket. Ez a tervezet ezt a célt szolgálja.”

A javasolt törvénymódosítás olyan közigazgatási egységekben való szabad magyar nyelvhasználatra terjedne ki, mint például a közérdekű szolgáltatásokat nyújtó helyi és megyei egységek, prefektúrák, illetve dekoncentrált intézmények. A módosító javaslat előírása úgy a szóbeli, mint az írásbeli szabad anyanyelvhasználatra is vonatkozik, és érvényes lenne azokon a településeken is, ahol a kisebbségek számaránya eléri a 10 százalékot.
Az RMDSZ a tervezet által kéri, hogy ténylegesen történjen meg a települések névtábláinak, az utcanevek, a közterületek és intézmények magyar nyelvű feliratozása. Ezek a hivatali kommunikációban és levelezésben is jelenjenek meg. Emellett az anyakönyvi kivonatok kibocsátása is valósuljon meg a kisebbségi nyelven, a házasságkötés lebonyolítása pedig anyanyelven.

A sepsiszentgyörgyi képviselő szerint ugyanakkor prioritásként kezelik a szimbólumok szabad használatát, a tervezet erre is kitér. „Nagyon fontos, hogy végre rendezzük a regionális szimbólumhasználat kérdését. Olyan törvényre van szükség, mely lehetővé teszi a székely zászló zavartalan használatát. Azt szeretnék, hogy az egyértelmű törvénykezés végre elejét vegye annak, hogy polgármestereinket folyamatosan zaklatssák a hatóságok a székely zászló miatt. Közösségünknek joga van identitását nyelvén és szimbólumaink keresztül kifejezni.”— fogalmazott Benkő Erika.