Skip to main content

Kérdéssel fordult Monica Anisie tanügyminiszterhez az online oktatásban tapasztalt nehézségek kapcsán Benkő Erika RMDSZ-es képviselő, november 9-én. A politikus szorgalmazza, hogy a kormány vegye figyelembe az eddigi tapasztalatokat és tanári, szülői visszajelzéseket és javítson a jelenleg kialakult tarthatatlan helyzeten, különösen a kisiskolások esetében.

foto_Kelemen_Lehel-portre_Benko_Erika-5976

 

„Rengeteg szülői és tanári panasz érkezett hozzám, kifogásolva az online oktatás nehézségeit. Az elmondottak alapján körvonalazódott, hogy mások a problémák az elemi osztályok esetében és mások a felsőbb osztályoknál. Míg a felsőbb osztályokban inkább technikai jellegű kérdések merülnek fel, mint az eszközök hiánya, az internetelérés problémája, vagy maga a tény, hogy a tanári munka vált nagyon nehézzé és a diákok munkája nagyon nehezen követhetővé, az elemi osztályokban ennél is súlyosabbak a problémák” – emeli ki a képviselő.

Benkő Erika indoklásában kifejtette: „Tekintve a gyerekek életkorát és azt a fajta alapvető tudást, amit még el kell sajátítaniuk, lényegében a szülőknek kellett átvenni a tanítást, a tanárok feladatát. Teljesen a szülőkön múlik az, hogy az elemi osztályokban a gyerekek a feladatokat megkapják, azokat megtanulják és azt majd be is küldjék a tanítóknak. Olyan alapvető dolgokról van szó, mint az írás, olvasás, számolás, román és angol nyelv alapszintű elsajátítása, amiben legtöbb szülő egyrészt nincs, ahogy kompetens legyen, másrészt dolgozniuk kell, és nem mindenkinek jut ideje arra, hogy napi szinten, több órán át, következetesen és kitartóan helyettesítsen egy pedagógust. Ebből világosan kitűnik, hogy elsősorban az elemi osztályokban sérül a gyermekeknek a tanuláshoz való joga. Ezt a lemaradást pedig nagyon nehéz lesz behozni.”

Benkő Erika szerint a szülők és a tanárok folyamatosan erős jelzéseket küldenek a kormány felé, az azonban nem veszi ezeket figyelembe. A kormány feladata lenne, hogy érdemben foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel, még akkor is, ha járvány van. Meg kell találni azokat a megnyugtató és biztonságos megoldásokat, melyek elejét veszik annak, hogy a most elemibe járó gyerekek nagy többsége behozhatatlanul lemaradjon a tanulásban.

A tanügyminiszterhez intézett kérésében a sepsiszentgyörgyi parlamenti képviselő arra kér választ, hogy hosszútávon, amennyiben a járvány valóban elhúzódik, milyen stratégiával rendelkezik a kormány, milyen megoldást vezet be főleg az elemi osztályokban kialakult tarthatatlan helyzet megoldására, valamint, hogy mi indokolja azt, hogy a román kormány nem követi a legtöbb európai országban alkalmazott gyakorlatot, ahol a nagyon szigorú intézkedések mellett is működnek az iskolák, különös tekintettel az elemi oktatás. A képviselő felidézi, összesen két országban vannak Európában bezárva az iskolák, s ezek közül egyik Románia. Arra a kérdésre vár választ a minisztertől, mi indokolta a kormány ezen intézkedését, holott például Franciaországban, ahol sokkal nagyobb a fertőzöttségi ráta, szigorúbbak is az intézkedések, az iskolák nyitva vannak.