Skip to main content

Benkő Erika RMDSZ-es parlamenti képviselő az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének Esélyegyenlőségi Bizottságában felszólalt az Úz-völgyi eseményekkel kapcsolatosan és kitért a romániai magyarokat ért jogsértésekre is egy nemzeti kisebbségekről készülő jelentés kapcsán, június 25-én.

foto

 

„Romániában még mindig nagyon sok gond és probléma van a magyar közösség jogainak betartása tekintetében, és jelentős feszültség alakult ki a többség és kisebbség viszonyában”— fogalmazott az RMDSZ parlamenti képviselője. Példaként emelte ki az Úz-völgyében történteket, ahol majdnem erőszakos etnikai konfliktusba torkollott egy békés tüntetés, melynek előzménye az volt, hogy a román hatóságok betonkereszteket állítottak több magyar katona sírja felé, a későbbiekben pedig törvénytelenül kisajátították azt a katonai temetőt, ahol többségében magyar hősök nyugszanak.

Benkő Erika felszólalásában a magyar diákok román nyelvtudásának hiányosságaira is kitért, kiemelve, hogy a magyar nem indo-európai nyelv, és a magyar gyermekeknek ezért elég nehéz megtanulni románul, hiszen egy rögös nyelvi hídon kell áthaladniuk az indo-európai és a finnugor nyelvek között. Benkő kitért a nehézségekre a magyar gyermekek román érettségijével kapcsolatosan is, hangsúlyozva, hogy az állam felelőssége az, hogy a területén élő nemzeti közösségek tagjai jól megtanulják az állam nyelvét és az is, hogy ne érje hátrány őket a román érettségi vizsga során.

„Az anyanyelvhasználat hivatalos körülmények között csak esetlegesen biztosított, számtalan olyan alkalom adódott, amikor magyar embereket aláztak meg azért, mert anyanyelvükön próbáltak egészségügyi intézményekben beszélni. A szabad anyanyelvhasználat az élet minden területén biztosított kell legyen a nemzeti közösségek tagjai számára. Felkértem a jelentéstevőt, hogy jelentésébe vegye figyelembe a felsoroltakat, biztosítva arról, hogy minden szükséges információ beszerzése tekintetében állok rendelkezésére” – emelte ki Benkő Erika.