Skip to main content

Kovásznán a legtöbb körülmény adott ahhoz, hogy a település elfoglalja a modern fürdővárosok listáján méltán kiérdemelt helyét. Az elmúlt hét során a Sapientia EMTE csíkszeredai Kommunikáció és PR szakos hallgatói turisztikai szempontú felmérések végzése érdekében érkeztek megyénkbe, a borvizek városában.

740055_495785013793935_1325002024_o

A Sapientiás csoport vezetője Székely Kinga oktató szerint, a gyakorlatban megszerzett tudás kiemelt jelentőséggel bír az oktatási folyamatban. Éppen ezért, tavaly Tusnádfürdőn és Borszéken is végeztek hasonló terepmunkát, idén Kovászna városra esett a választás. A pár napos terepezés, majd az azt követő elemző munka célja, hogy objektív felmérés készüljön Kovászna társadalmi és gazdasági lehetőségeiről. Az eredmények függvényében egy olyan településmarketing terv elkészítése, amely hozzájárulhat a város, mint turisztikai célpont kialakításához, olyan személyek számára is, akik nem az egészségük megőrzése végett érkeznek Háromszékre.

A 27 fős csapat közel 200 helyi lakos és a városban tartózkodó vendég véleményét kérte ki és interjúkat készített a város meghatározó személyeivel. Thiesz János megbízott polgármester és Butyka Gyula, a Művelődési Központ vezetője részletesen ismertették a város történetét, fürdővárosi múltját, a rendszerváltás előtti időszakot, a 90-es évek utáni hanyatlást és a 2008-ban elkezdődött építkezési folyamatot, amely újra a fejlődés irányába fordította a várost.

Thiesz elmondta: „A Sapientia hallgatói is ugyanazon következtetéseket vonták le, amelyekre mi is eljutottunk, nevezetesen azt, hogy a város fejlődéséhez elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra. Ez a korábbi probléma az utóbbi években megnyert projekteknek köszönhetően megoldódni látszik, bár a polgármesteri hivatalban további terveken is dolgozunk. Bármilyen eredményt tudjunk felmutatni, az önmagában nem elegendő. A készterméket, esetünkben szolgáltatást el is kell tudni adni. Mindezeknek a turisztikai termékeknek, szolgáltatáscsomagoknak a kitalálásában, kidolgozásában vannak segítségünkre a diákok”.

Az önkormányzati vezetők és a kommunikáció szakosok közösen tervezték meg a további, még hátralevő feladatokat: egységes városkép, városarculat kialakítása, turisztikai szolgáltatáscsomagok kialakítása a helyi turisztikai szereplők és az önkormányzat együttműködésével, valamint fiatalok bevonása az aktív közösségi életbe. A turisztikai fejlesztési stratégián belül a gyógyturizmus mellett a pihenő és aktív turizmus is helyet kaphatna, hiszen így a fürdővárosban egész évben biztosítva lenne a turistaforgalom.