Skip to main content

Fejér László Ödön szenátor és Kulcsár Terza József parlamenti képviselő levélben kérik Klaus Johannis államfőt, tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a minden jogalapot nélkülöző és súlyos eljárásjogi hibákat tartalmazó ítéletet az illetékes szervek megsemmisítsék a Beke–Szőcs-ügyben.

kep

„Tekintettel arra, hogy meg vagyunk győződve a „székely terrorperben” elítélt kézdivásárhelyi fiatalok ártatlanságáról, nemzeti közösségünk által ránk ruházott felelősségünk tudatában, a napokban levélben fordulunk az államelnökhöz, amelyben továbbítjuk a citizengo.org/hu oldalon, a budapesti Dr. Kékesi Raymund által kezdeményezett, több mint 10 ezer támogató aláírással ellátott Szabadságot Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak! címet viselő petíció szövegét is” – hangsúlyozták a politikusok.

A petíció kimondja: aláíróinak célja, hogy a román hatóságok és bíróságok helyezzék hatályon kívül azt a jogi szempontból megalapozatlan, és ilyen formában etnikai alapon, az erdélyi és romániai magyar kisebbség megfélemlítésének céljából meghozott ítéletet, mellyel öt év letöltendő szabadságvesztésre ítélték Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt. A kezdeményezés támogatóinak célja mindemellett annak elérése, hogy az ártatlanul elítélt két székely hazafi felmentésének és szabadon bocsátásának érdekében a magyar kormány és a magyar diplomácia alaptörvénybe foglalt kötelességének megfelelően tegyen meg minden tőle telhetőt és módjában állót, hiszen e két ember nem csupán erdélyi magyar, hanem magyar állampolgár is.

„Meggyőződésünk, hogy a Legfelsőbb Ítélő és Semmítőszék által hozott ítélet ártatlan áldozatainak kiszabadítása érdekében minden rendelkezésünkre álló eszközzel élnünk kell, hogy szabadlábra helyezésük mielőbb megtörténjen. Éppen ezért bízunk abban, hogy kezdeményezésünkhöz csatlakoznak más, az erdélyi magyarság képviseletével megbízott kollégák is, kézjegyükkel ellátva a Klaus Johannis államelnökhöz címzett levelet, ezzel is erősítve az egységes közösségi szándékot” – nyilatkozta Fejér és Kulcsár.

A petíció az alábbi linken írható alá: https://citizengo.org/hu/pr/164278-szabadsagot-beke-istvannak-szocs-zoltannak.