Skip to main content

Egy település életében elengedhetetlen az aktív közösségi élet – ennek megtervezésére és gyakorlására gyűltek össze a tenni akaró nők és férfiak június 13-án, csütörtökön a sepsibükszádi kultúrotthonban. A találkozó alkalmával ezzel a céllal megalakították az RMDSZ Sepsibükszádi Nőszervezetét.

foto_Kocsis_B_Janos-sepsibukszadi_noszervezet_alakulo-4304

Az eseményen az egybegyűlteket Bács Márton Csaba polgármester köszöntötte, majd Ájgel Ágnes, az RMDSZ Háromszéki Nőszervezetének elnöke beszédében rávilágított arra, hogy a székelyföldi kisközösségekben egyre inkább jellemző a passzivitás, az egymás iránti érdektelenség, a széthúzás. A nőszervezet ezt az űrt kívánja betölteni. „Először önmagunkban kell lépéseket tennünk azért, hogy ez a helyzet megváltozzon. Tanuljunk meg örülni közösen, legyünk képesek összefogni a hétköznapokban is. Segítsük egymást, keressük, hol tudunk könnyíteni a másik életén, hiszen akkor közösségünk jövője is biztatóbbá válik. Régi mondás: Ha az egyén a közösség javáért dolgozik, felemeli azt, és maga is felemelkedik vele együtt. Egy (női) közösség remek platform az inspirálódásra, töltekezésre, sokszínű emberekkel való találkozásra, a véleménycserére és ebből fakadóan szélesebb rálátásunk lesz a minket körülvevő világra.”

Ájgel Ágnes bemutatva a háromszéki nőszervezet elmúlt ötéves tevékenységét kiemelte, a női közösség egy alternatív iskola, hiszen emberek, történetek által lehet fejlődni. Olyan hely, ahol megtapasztalhatjuk, hogy nem vagyunk egyedül a gondolatainkkal. Sokat adhat lelkileg, kapcsolatépítés szempontjából. Hitet és energiát tudunk adni egymásnak, inspirálhatjuk, motiválhatjuk egymást. Közösségi programokat szervezünk, élményt igyekszünk adni. Ez a célunk a bükszádi nőszervezet alakításával is.

Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke az évről-évre megújuló Szent Anna-tó képi megjelenítéséről szóló tartalmas előadásával ajándékozta meg a jelenlévőket, hiszen a székelyföldi települések közül Sepsibükszád fekszik a legközelebb a tóhoz. Kiemelte, örül, hogy egyre több Kovászna megyei településen szerveződnek a nők, életet és pezsgést víve a helyi közösségek életébe. „A nők több társadalmi réteget megszólítva, különleges rálátással és hozzáértéssel visznek színt, hangulatot nemcsak családjaik, hanem településük és tágabb környezetük életébe is. Őszinte elismerés jár nekük. Mi mást kívánhatnék, mint munkát. Sok munkát, de olyan munkát, amelynek értelme, haszna és gyümölcse van” – fogalmazott az elnök.

A rendezvényen fellépő helyi iskolások szavalatai és énekei is arra adtak bizonyságot, hogy van fiatal emberanyag a településen, van szándék és akarat a legkisebbekben is.