Skip to main content

Több száz helyszínen gyújtottak őrtüzet szombat este Székelyföld önrendelkezéséért

E heti hírlevelünkben arról tudósítunk, hogy Székelyföld peremtelepülésein több száz helyszínen gyújtottak őrtüzet szombat este a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által kezdeményezett tiltakozó akció keretében, a régió önkormányzási jogát követelve.

Hírlevelünkben kiemeljük, hogy a tömegrendezvény Székelyföld 68 peremtelepülésén kezdődött egy időben ökumenikus istentisztelettel, amelynek végén felolvasták a demonstráció kiáltványát, és a résztvevők kivonultak a környező magaslatokra őrtüzeket gyújtani, illetve a gépkocsik fénycsóváját tükrökkel az ég felé irányítani.

Hírlevelünkben idézzük a felolvasott kiáltványt:”Követeljük, hogy az Európában gyakorolt normák érvényesüljenek és a Székely Nép – Európa autonóm közösségeihez hasonlóan – megélhesse önrendelkezését Székelyföld autonómiája révén.” – fogalmazott a kiáltvány. A dokumentum ismételten kinyilvánította: Székelyföld autonómiája a teljes és tényleges jogegyenlőség intézményi garanciáját biztosítja a régió minden lakója számára nemzeti, etnikai, nyelvi hovatartozásától függetlenül. Azt is leszögezi, hogy Székelyföldnek önálló fejlesztési régiót is kell alkotnia. A dokumentumban azt is kinyilvánították, hogy a határok kivilágításával kívánják a román kormány és a világ tudomására hozni, hogy Székelyföld létezik, és élni akar az önrendelkezés jogával. „E jog alapján követeljük Székelyföld államon belüli önkormányzását.

Idézzük Tamás Sándort, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, aki a Lipse-tetőn vet részt az őrtűzgyújtásban, elmondta: „Kiteljesedik egy olyan mozgalom, amely nem csak néhány politikusnak az ügye, hanem az egész társadalomé. És ez a legfontosabb: egyre több ember érzi, úgy, hogy Székelyföld ügye az ő személyes ügye is. Egyre többen gondoljuk úgy, hogy olyan lesz az életünk, amilyenné tesszük, mert ha nem mi fogjuk irányítani saját életünket, akkor azt valaki más fogja megtenni. Márpedig mi a saját szájunk íze szerint szeretnénk szülőföldünkön, Székelyföldön élni.”.

Nem lehet polgármester, aki nem viseli a trikolór szalagot

Hírlevelünkben arra is kitérünk, hogy törvénymódosító javaslatot terjesztett a héten a parlament elé Mircea Duşa védelmi miniszter, amely előírná, hogy egy polgármester mandátuma megszűnjön, amennyiben megtagadja a román zászló kitűzését vagy a trikolór szalag viselését ünnepi alkalmakon. Ennek elmulasztását jelenleg 2500-5000 lejes pénzbírsággal sújtják, amit Duşa kevesell.

“Miután voltak olyan helyzetek, hogy egyes hatóságok és közintézmények nem tartották be az említett törvényi előírásokat, hanem inkább vállalták a jogszabály által előírt bírság kifizetését, azt bizonyítja, hogy a jogszabály nem elégséges magaviseletük jobbá tételéhez. Megfelelő mértékű retorzió szükséges, ami a pénzbírságtól a törvényes előírásokat figyelmen kívül hagyó elöljárók mandátumának megszűnéséig terjedhet” – fogalmazott Duşa.

A hírlevél angol nyelvű változata itt olvasható: hirlevel 21