Skip to main content

Nemzetpolitikai Kutatóintézet: a Velencei Bizottság elnöke megkérdőjelezi a Keretegyzemény Tanácsadó Bizottságának munkáját.

Nemzetpolitikai Kutatóintézet: a Velencei Bizottság elnöke megkérdőjelezi a Keretegyzemény Tanácsadó Bizottságának munkáját.

E heti hírlevelünkben a budapesti Nemzetpolitikai Kutatóintézet elemzésére hívjuk fel a figyelmet, melyben arról értekeznek, hogy a Velencei Bizottság elnökének Kolozsváron tettnyilatkozatai az európai kisebbségvédelmi ellenőrző mechanizmusok működtetését és hatékonyságát gyengítik.

Az elemzés annak kapcsán született, hogy április 30-án, Kolozsváron a Külügyminisztérium (MAE) és a Babeș-Bolyai Tudományegyetem szervezésébe kisebbségi konferenciát tartottak, amelyen részt vett Gianni Buquicchio, az Európa Tanács Velencei Bizottságának elnöke, aki modellértékűnek nevezte a romániai kisebbségvédelmet.

Hírlevelünkben részletesen idézzük, a kutatóintézet munkatársainak megállapításait, miszerint román modell nem nevezhető mintaértékűnek, hogy a konferenciára nem kaptak meghívást a magyar szervezetek képviselői és azt is, hogy Románia késlekedik a Keretegyezmény végrehajtásáról szóló jelentés leadásával, valamint hogy a Kisebbségi és Regionális Nyelvek Kartájának alkalmazása terén a helyzet még ennél is rosszabb, Románia három éve késlekedik a jelentés leadásával, holott az ezzel kapcsolatos monitoring három évente esedékes. Az elemzők azon állítását is idézzük, miszerint a Velencei Bizottság elnöke az ország kisebbségpolitikáját illető elismerő szavakkal – különösen azzal a megállapítással, hogy a román hatóságokat ténylegesen foglalkoztatja a Keretegyezmény és az alkalmazandó sztenderdek tiszteletben tartása – gyengíti az Európa Tanácsnak a két kisebbségvédelmi egyezmény monitoringával kapcsolatos tevékenységét, ezáltal megkérdőjelezi a Tanácsadó Bizottság munkáját.

Ismét diszkriminálja a magyar diákokat a Tanügyminisztérium

E heti hírlevelünk másik témája, ismét a tanügyben jelen lévő nyelvi diszkrimináció. Mint ismeretes, a 2015. március 9-i hírlevelünkben részletesen foglalkoztunk az oktatásban mindennapossá vált hátrányos megkülönböztetéssel, de azóta újabb és újabb súlyos esetekkel keresték meg intézetünket.

Legutóbb a Közgazdaság, közigazgatás és kereskedelmi tantárgyverseny országos fordulóján kaptak a magyar diákok olyan magyar nyelvűnek mondott tételsort, amely a román tételsor segítsége nélkül nem érthető. Jogvédő szolgálatunk felmérése szerint, 10 magyar anyanyelvű diákból 7 nem értette meg.

Alapvetően a cím és a verseny szabályzata, a pontozási kritériumok csak román nyelven jelennek meg a lapon, ezzel máris hátrányban vannak a magyar diákok. Ezt csak tetézte a szakfordítót teljesen mellőző magyarosítási kísérlet teljes csődje. A mondatok nem érthetőek, a szavak tükörfordítással vannak lefordítva és összefüggéstelenek. Például a tőke szót, amely románul capital social a magyar tételsoron fővárosnak fordították.

Sajnos nem egyedi esetről van szó. Sok esetben rossz fordítású, hiányos vagy teljesen elcserélt magyar tételt kapnak, a diákok ezzel román társaikhoz képest hátrányba kerülnek. Ez nem csak az országos tantárgyversenyek alkalmával, de az országos szintfelmérőkön és vizsgákon is létező jelenség. A teljes fordítás általában a szaktanár felelőssége, miközben az említett személynek nincs fordítói képesítése

A hírlevél angol nyelvű változata itt olvasható: hirlevel 17