Skip to main content

Vincze Loránt: Az Uniónak kellene felügyelnie a kisebbség jogokat

Az Uniónak kellene felügyelnie a létező kisebbségi jogokat a tagállamok szintjén. Ez ugyanolyan fontos az erős kisebbségi státuszt és jogokat elért közösségek számára is, hiszen a politikai többség viszonylag könnyen meg tudja szüntetni az úgynevezett engedményeket. Az Európa Tanács nagyszerű munkát végzett az elmúlt évtizedben e tekintetben és nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében hogy kisebbségi törvényi keretet hozzon létre. Ez kellene egy uniós kisebbségvédelmi keret alapja legyen” – jelentette Helsinkiben a Nyelvi Sokszínűséget Támogató Hálózat (NPLD) éves közgyűlésén Vincze Loránt, az RMDSZ külügyi titkára és a FUEN alelnöke.

Vincze szerint a kisebbségek más-más helyzetben élnek Nyugat-Európában és Kelet-közép Európában. Keleten a félévszázados kommunista hatalomnak a kisebbségek ellen irányuló erőszakos asszimilációja óriási egyenlőtlenséget teremtett többség és kisebbség között. A vasfüggöny lebontása óta eltelt negyedszázad még nem volt elegendő arra, hogy a kisebbségek visszakapják az elvesztett jogaikat és elkobzott tulajdonukat. Európa kevésbé szerencsés felében élő kisebbségek ezért a nyugat-európai, jobb helyzetben élő közösségek támogatását kérik. – emelte ki beszédében Vincze.

Az RMDSZ külügyi titkára hangsúlyozta : „a kisebbségi jogok, a nyelvi jogok, a nyelvi sokszínűség az alapvető emberi jogok részei. Az EU és tagállamai nem nevezhetők erős demokráciának az emberi jogok szavatolása nélkül, az emberi jogok pedig csonkák maradnak, ha a kisebbségi jogok is nem válnak a részévé”, és a FUEN nevében a kisebbségi szervezetek közös fellépését, erőinek egyesítését sürgette annak érdekében, hogy a kisebbségvédelem területén együtt érjenek el áttörést.

Csorbítaná a kisebbségi oktatási jogokat a készülő tanügyi törvény

Hírlevelünkben kitérünk arra is, hogy a készülő új oktatási törvény rendelkezései szerint a kisebbségi oktatásban csak elemiben tanítanák idegen nyelvként a román nyelvet, és ismét románul oktatnák a történelmet és a földrajzot.A szenátus oktatási bizottsága elé került az új tanügyi törvénytervezet, amely Markó Béla, a bizottság tagja szerint a jelenlegi formájában olyan paragrafusokat tartalmaz, ami egyértelműen visszavenne a kisebbségi oktatás számára kiharcolt, a jelenleg érvényben levő oktatási törvényben szereplő jogokból. A jelenlegi oktatási törvény ugyanis lehetővé teszi a kisebbségi diákoknak azt, hogy magyarul tanulják a földrajzot és a történelmet, ezért az RMDSZ ellenzi az új tervezet vonatkozó fejezeteit.

A hírlevél angol nyelvű változata itt olvasható:hirlevel 19