Skip to main content

Tíz személy adta le jelentkezési iratcsomóját a képviselő- és szenátorjelölt tisztségre az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetéhez. A jelöltekről a megyei szervezet Állandó Tanácsa döntése értelmében, megyei küldöttgyűlés fog határozni szeptember 15-én, 19 órakor a kézdivásárhelyi Vigadóban.

foto_Kocsis-B_Janos-RMDSZ_sajtotaj_parlamenti_jeloltek_bemutatasa-9891

Az alábbi személyek adták le iratcsomójukat a képviselőjelölésre: Benkő Erika (Sepsiszentgyörgy), Márton Árpád (Erdővidék-, Orbai-, és Sepsiszék), Könczei Csaba (Sepsiszék, Orbaiszék, Erdővidék), Pál Szilágyi Zoltán (Erdővidék), Dezső Csongor Attila (Kézdiszék), Oltean Csongor (ifjúság). A szenátori listán pedig Fejér László (Kézdiszék), Miklós Zoltán (Alsó-Háromszék), Makkai Péter (Alsó-Háromszék) és Sütő Mária Rita (Kézdiszék) szerepel.

80 százalékban új személyek fogják képviseli a térséget a bukaresti törvényhozásban – ismertette a képviselő- és szenátorjelölteket Tamás Sándor, a RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke. Hozzátette: „Odafigyeltünk a háromszéki emberek véleményére, hiszen néhány hónappal ezelőtt több mint tízezer háromszéki családot kérdeztünk meg, hogy kik képviseljék az érdekeiket. Az emberek azt szeretnék, hogy foglalkozzunk hangsúlyosabban az egészségügyi-, szociális-, gazdasági-, munkahelyteremtési- és mezőgazdasági kérdésekkel, és nem utolsó sorban a magyar közösség sajátos ügyeivel. Célunk, hogy szakpolitikusoknak is lehetőséget adjunk, a törvényalkotási folyamat részvételében. Olyan személyek adták le jelölésüket, akik már saját szakterületükön bizonyítottak. Fenntartjuk korábbi ajánlatunkat, hogy az MPP-nek, illetve a fiataloknak és a nőszervezet képviseletének is biztosítunk helyet. Mind a hat képviselő és négy szenátorjelölt egyformán fog dolgozni azért, hogy az embereket meggyőzzük arról, hogy érdemes a Romániai Magyar Demokrata Szövetség jelöltjeit támogatni.”

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere elmondta, a sepsiszentgyörgyi szervezet három jelölnek adott ajánlást, de egyébként mind a tíz háromszéki jelöltet támogatja. Ez a három jelölt az, aki Antal szerint a sepsiszentgyörgyi RMDSZ értékeivel és elképzeléseivel a legnagyobb mértékben azonosul.

Az elöljáró kiemelte: „Egyikük sem pártpolitikus, mindhárman a civil szférában tevékenykednek, szakpolitikusok, szakemberek. Közös bennük az, hogy elkötelezettek a nemzetpolitikai céljaink iránt. Hárman több területet is lefednek, a nemzetpolitikát, a külpolitikát, a gazdaságot és a szociálpolitikát. Olyan személyeket akartunk támogatni, akik nemcsak a sepsiszentgyörgyi vagy a háromszéki embereket, hanem az egész erdélyi magyar nemzetközösség érdekeit tudják képviselni Bukarestben. Mindannyiukról, vagyis Benkő Erikáról, Miklós Zoltánról és Makkai Péterről elmondhatjuk azt, hogy versenyképes tudással és felkészültséggel rendelkeznek, törekednek a párbeszédre, az elmúlt években is a csapatunkat erősítették, mindvégig velünk együtt dolgoztak és megértek arra, hogy lépjenek egyet előre.” Antal hozzátette „Innen Sepsiszentgyörgyről azt az üzenetet fogalmazzuk meg, hogy az RMDSZ egy olyan szervezet, mely képes megújulni, és megtaláljuk azokat az embereket, akik szakpolitikusok és nem pártpolitikusok, hanem a közösségünk iránt elkötelezett emberek.”

Benkő Erika a háromszéki képviselői lista első helyezettje a sepsiszentgyörgyi RMDSZ és az RMDSZ Háromszéki Nőszervezetének jelöltje politológus, politikai és külpolitikai tanácsadó, a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat vezetője, megyei tanácsos és az RMDSZ Nőszervezetének külügyekkel megbízott ügyvezető alelnöke.

„Az elmúlt tíz évben végzett munkám során elsősorban két területen szereztem olyan jellegű tapasztalatokat, melyeket azt gondolom, hogy Románia parlamentjében mindenképpen hasznosítani tudnék. A nyelvi jogvédelem és etnikai diszkrimináció, valamint a nemzetközi kapcsolatépítés, elsősorban a nemzetközi lobbi területén.” – nyilatkozta a képviselőjelölt, aki arra is kitért, véleménye szerint az erdélyi magyarság problémáit és hosszútávú politikai céljait a nemzetközi közvélemény előtt határozottan képviselni kell.

Benkő Erika elmondta, fontosnak tartja a törvények által világosan szabályozott keretek megteremtését az erdélyi magyarság anyanyelvhasználatának kérdésében. „Az a tapasztalatom, hogy a nyelvhasználat egyrészt politikai akarat kérdése, de ugyanakkor nagyon nagy mértékben pénzügyi kérdés is. Az egyik leggyakoribb magyarázat a kétnyelvűség hiányára, hogy nincsen erre megfelelő keret, nincsen rá pénz. Én azt gondolom, hogy a legkézenfekvőbb megoldás erre az lenne, ha a román állam vállalná a kétnyelvűség költségeit, és ennek részleteit törvényben rögzítené a parlament.”

Benkő kitért arra is, hogy véleménye szerint égetően fontos az, hogy megoldják a magyar gyerekek román nyelvoktatásának a kérdését. „A magyar közösség és régiónk versenyképessége függ attól, hogy a magyar gyermekek jól megtanuljanak románul. Márpedig, ha nem vagyunk versenyképesek, a régió fennhatható fejlődése egyáltalán nem biztosított, ezért ezt a problémát mielőbb meg kell oldani”- nyilatkozta a jelölt.

Miklós Zoltán, a háromszéki szenátori lista második helyezettje közgazdász és több mint másfél évtizede a bankszakmában dolgozik. Kilencedik éve városi tanácsosa Sepsiszentgyörgynek, ahol elsősorban a gazdaság és a sport területén tevékenykedik.

„Többévnyi, elsősorban önkormanyzati munkám során arra törekedtem, hogy gazdagodjon és fejlődjön városunk és közösségünk, hogy itthon jól érezzük magunkat. Nagy előszeretettel szokták mondogatni autonómia elleni érvként Székelyföldre, hogy szegény. Csakhogy a számok azt mutatják, hogy ez nem így van, hiszen Székelyföld jó mutatókkal rendelkezik: az állami költségvetésbe beutalt összegek és a sikeresen lehívott uniós források magasak, a foglalkoztatási mutatók jók. Mindezek tekintetében Székelyföld az erős középmezőnybe tartozik, és stabilan megáll a saját lábán.”

A jelölt szerint ez nem azt jelenti, hogy bárki is hátradőlhet: Székelyföldet tovább kell fejleszteni, növelni kell az emberek átlagjövedelmét és a helyi vállalkozások versenyképességet, új hatásköröket kell szerezni megfelelő forrásokkal együtt az önkormányzatoknak. „Úgy gondolom, hogy a magyarság képviselőinek, akár itthon, akár Bukarestben, ez kell legyen a legfontosabb: a folytonos, fenntartható fejlődés biztosítása. Hiszem azt, hogy megszerzett tapasztalataim hasznosak lehetnek mindezek elérése érdekében a bukaresti törvényhozásban.”

A petrozsényi születésű Makkai Péter Alsó-Háromszék szenátorjelöltje szociális problémák szakértője, fogyatékos gyermekkkel és felnőttekkel foglalkozik. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt 25 évben nagyon sok mindenen dolgozott a társadalom és a politikum, az emberek békében éltek. „A nyelvünket, az oktatást és kultúrát építettük eddig, a szociális szféra támogatása azonban javításra szorul. Ezen közösen tudunk változtatni. Ebben vállaltam felelősséget, ebben tudok szolgálatára lenni a székelyföldi közösségnek.” A fogyatékkal élőkkel és szegény sorsú emberekkel foglalkozó szakember fontosnak tartja azt is, hogy a politikumot az emberek gondjaihoz közelebb vigyék, ehhez pedig nem minden esetben elég csakis a gazdaság, az infrastruktúra fejlesztése. Makkai elmondta, hogy azért lép politikai pályára, mert tenni szeretne a társadalom szélére szorultakért, az elesettekért. Egy bibliai történetet idézve kiemelte, hogy akiknek lehetőségük van arra, hogy másokért tegyenek, „azokat Isten nem asszerint ítéli meg, hogy mit tettek, hanem asszerint, hogy mit mulasztottak el megtenni, abból, amit megtehettek volna.”