Skip to main content

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének ajánlására a Szövetség Ezüstfenyő-díjban részesítette Sztakics Éva Juditot, Sepsiszentgyörgy volt alpolgármesterét. Az elismerést Kelemen Hunor szövetségi elnök adta át május 6-án, a Szövetségi Képviselők Tanácsának Kolozsváron megtartott ünnepségén.

Sztakics Éva pedagógusként, majd 16 évig alpolgármesterként dolgozott szülővárosáért, közösségéért és teszi ezt a mai napig igazgatói minőségében a Székely Mikó Kollégiumban. Tíz éven át szervezte a Székely Vágtát, aktívan részt vett a Szent György Napok kulturális programsorozatának összeállításában, de fontos szerepet töltött be a város jelentősebb nemzeti ünnepeinek megszervezésében is.

Sztakics Éva igazi közösségszervező és közösségépítő, rendkívül sokoldalú személyiség. A tisztességgel elvégzett munka igazolja jellemét, a szülőföld, a székelység iránti elkötelezettségét. Erős egyéniség, aki tudásának és elhivatottságának köszönhetően a folyamatos előrehaladásban gondolkodik, megtalálja a kitűzött célokhoz vezető utat és véghezviszi azokat. Pedagógusként, alpolgármesterként, iskolaigazgatóként és családanyaként is példát mutat helytállásból, szakmaiságból és a feladatok közti egyensúly megtalálásában is”– részletezte az elismerés kapcsán Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke.

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere laudációjában így fogalmazott: „Céltudatos, következetes munkavégzése mindig meghozta a várt eredményt. Sztakics Éva kiemelt figyelemmel követte a sepsiszentgyörgyi tanintézmények működését, a különböző beruházások lebonyolítását, hiszen meggyőződése volt, hogy a megfelelő infrastruktúra elengedhetetlen a minőségi oktatás eléréséhez. Megszervezte a bölcsődei oktatást, amely azóta is bővül és nagy sikernek örvend, részt vállalt az oktatást segítő és támogató kísérleti programok meghonosításában, mint például az After School Program beindítása Sepsiszentgyörgyön, amelynek köszönhetően évente több mint száz hátrányos helyzetű gyermek kap meleg ebédet és részesül délutáni oktatásban.” Az elöljáró hozzátette: „Energikus és sokoldalú személyiség, aki minden erejét és tudását a közösség szolgálatába állította és állítja ma is. Igazi vezető, akire mindannyian büszkék lehetünk!” 

Az RMDSZ idén 20. alkalommal díjazta azon személyeket, akik jelentős szerepet vállaltak közösségük megerősítésében, szülőföldjük értékeinek és kultúrájának továbbörökítésében.

„Minden embernek jólesik az elismerés, nem várja el, de ha ráfigyelnek, az újabb erőt ad, hogy még jobban, még pontosabban tegye a dolgát. Számomra azért is meglepetés ez a díj, mert soha nem voltam első ember, de a második vonalban próbáltam biztos pont és háttér lenni azok számára, akik maguk mellé választottak munkatársnak. Pályafutásom legelején beálltam egy szervezetbe, az RMDSZ-be, és kitartottam mellette akkor is, amikor nem volt a népszerűsége csúcsán, mert meggyőződésem, hogy minden szervezetet – ahogy a társadalmat is – az egyének alkotják és alakítják. Ha valami nem megy jól, legelőször saját magunkban kell keressük a jobbítási lehetőséget, és hiszem azt, hogy ha tiszta szívvel akarunk elérni célokat, nincs lehetetlen” – vallja Sztakics Éva. S tette és teszi mindezt példaértékűen a mai napig odaadással és hittel, melyet közössége és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elismerés és tisztelet tanúsításával viszonzott.