Skip to main content

Szociális tevékenységek összehangolása céljából, a törvénykezési lehetőségek, valamint a szakemberek által tapasztalt problémák feltérképezése érdekében gyűltek össze tanácskozásra szociális munkások, intézményvezetők és különböző civil szervezetek képviselői. Megosztották egymással tapasztalataikat, részletezték az eléjük gördülő akadályokat.

Meghívásunkra, Csép Éva Andrea, parlamenti képviselő, szociális szakpolitikus is részt vett az eseményen, aki szerint a szociális szférát nem lehet négy fal közé zárni. Nagyon fontosak a személyes találkozások, a tapasztalat- és információcsere, hiszen ez az, ami igazán előremozdítja a munkát. A szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, az önkormányzatok és a parlamenti képviselet kéz a kézben kell együttműködjenek, motiválják és segítsék egymást. 

Az eseményen részt vett Kondor Ágota, sepsiszentgyörgyi tanácsos, mentálhigiénés szakember, Bagoly Melinda, tanácsadó a sepsiszentgyörgyi gyámhatóság képviseletében, Vass Mária, igazgató, Szász Katalin-Melinda, aligazgató és Fehér Gabriella, irodavezető a Kovászna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóságtól, Támpa Ödön, ügyvezető igazgató a Kovászna Megyei Fizetési és Társadalmi Felügyeleti Ügynökség részéről, Hubbes Kinga, háromszéki koordinátor a Gyulafehérvári Caritast képviselve, Székely Róbert, önkéntes koordinátor a Máltai Szeretetszolgálat delegáltjaiként, Pap Adolf a Pronobis Egyesület elnöke és a Kovászna Megyei Vöröskereszt igazgatója, Cseresznyés Emília igazgató a baróti Laura Háztól. Továbbá jelen voltak szociális munkások különböző önkormányzatok delegáltjaiként: Krecht Izabella és Fábián Kinga, sepsiszentgyörgyi önkormányzat, Szilágyi-Bartha Mária Magdolna, nagyajta polgármesteri hivatal, Biró Annamária, árkosi polgármesteri hivatal, Sütő Anna, szentkatolnai polgármesteri hivatal, Kövesdi Júlia, gelencei polgármesteri hivatal, Zoja Ágnes, uzoni polgármesteri hivatal, Bács Éva Ildikó, maksai polgármesteri hivatal, Miklós Piroska, mikóújfalusi polgármesteri hivatal.