Skip to main content

A magyar államalapítás ünnepén Háromszék 28 településének legmagasabb pontján egyszerre lobbantak fel az őrtüzek augusztus 20-án, szombat este. A települések határában meggyújtott őrtüzek az egységes magyar nemzethez való tartozást jelentik. A felragyogó fények jelezték, hogy a Kárpát-medence legdélkeletibb tájegységén, Háromszéken itthon vagyunk!

„Jelzésértékű a keresztény magyar állam alapítójának, Szent István királyunknak a napján gyújtott őrtűz lángja. Jelzi, hogy itthon vagyunk Székelyföldön, hogy ezer év után is magyarként együtt dobban a szívünk itt, a Kárpát-medencében. A mögöttünk levő sok évszázad megtanított minket, magyarokat küzdeni és helytállni, ugyanakkor határozottan megerősített bennünket abban, hogy a földrajzi határok ellenére is az egységes nemzet részei vagyunk. Most, amikor Európában egyre inkább káosz uralkodik, országok és nemzetek válnak egymás ellenségeivé, még inkább felértékelődik ez az erő, amely minket, magyarokat összeköt” – fogalmazott Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke, arra biztatva a lakosságot, hogy minél többen vegyenek részt az őrtűzgyújtáson.

Az őrtüzeket augusztus 20-án este kilenc órakor gyújtották meg a megye következő településein:

 1. Árkoson a Sepsiszentgyörgy felőli falu bejáratnál,
 2. Nagybaconban a Szárazajtai-tetőn,
 3. Bereckben a Martonos-Bereck közötti antennánál,
 4. Bölönben a Kisligeten,
 5. Alsócsernátonban a Kalacs hegyen,
 6. Felsőcsernátonban a Cserefarok tetőn,
 7. Ikafalván a Paphegyen,
 8. Albisban a Dálnok-tetőn,
 9. Dálnokon az Akasztófa gyepjén,
 10. Előpatak községben Árapatak és Erősd közt az Olt partján,
 11. Gelencén a Nádika-tetőn,
 12. Gidófalván Angyalos végében,
 13. Illyefalván a Fenyőskarikán,
 14. Kézdialmáson és Lemhényben az Avastetőn,
 15. Kézdiszentkereszten a Butu-tetőn,
 16. Kökösben az unitárius templom udvarán,
 17. Maksán az Óriáspince-tetőn,
 18. Málnáson a felsőkapunál,
 19. Mikóújfaluban a katolikus templom udvarán,
 20. Ozsdolán a Luszi-tetőn,
 21. Sepsibodokon a Bodoki-havason,
 22. Sepsibükszádon az Olton túli Zegán részen,
 23. Sepsikőröspatakon a Kápolna-tetőn,
 24. Uzon községben a bikfalvi Zákány-alján,
 25. Vargyason a Borvíz-tetőn,
 26. Zabolán pedig a Halom-tetőn (Tatár-tető),
 27. A kézdiszentléleki Perkőn, a Szent István tiszteletére szentelt kápolnánál 22 órakor gyújtották meg az őrtüzet.