Skip to main content

Tisztújító közgyűlést tartott az RMDSZ Kökös Községi Szervezete február 1-jén, szerdán. Az eseményen jelen levő 30 küldött egyhangúan választotta a szervezet élére Tăraș Silviu polgármestert, akinek munkáját a következő négy évben az újonnan kinevezett választmány segíti.  

Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke felszólalásában kihangsúlyozta: „Kökös az a község, ahol van tenni akarás, vannak tervek és konkrét megvalósítások. Jó példaként jár elől, hogy miként lehet kis községként fejlődni és a közösség érdekét szem előtt tartva hatékonyan bekapcsolódni abba a körforgásba, amelynek mozgatószálai helyi, megyei és országos szinten szövődnek. Mindez csak így, közös célokkal és munkával valósulhat meg. Eredményes, de kicsit sem zökkenőmentes évek vannak mögöttünk. Tudjuk, az elkövetkező időszakban sem lesz könnyebb az élet, hanem másként lesz nehezebb, de összefogással leküzdjük a problémákat.” 

Tăraș Silviu, az RMDSZ Kökös Községi Szervezetének megválasztott elnöke kiértékelte az elmúlt évtizedet és bemutatta fejlesztési terveiket. „Ahhoz, hogy fel tudjuk tölteni és mozgásba tartani ezt a közösséget, mindenkinek szerepet kell vállalnia.  A mi munkánknak két dimenziója van: a beruházások és a közösségépítés. A beruházásoknak köszönhetjük, hogy ma már van víz- és csatornahálózat, ravatalozó, sportbázis, óvoda és iskola is. Emellett ott van a közösségszervezés, amely nehéz feladat, még több ember munkájára van szükség, hiszen közösséget csak Önökkel lehet szervezni, akik itt vannak, akik partnerek abban, hogy a továbbiakban is együtt tervezzünk és cselekedjünk.”

A közgyűlésen a jelenlevők elfogadták a helyi szervezet alapszabályzatát, valamint megválasztották az egyeztető tanács, a fegyelmi és etikai bizottság tagjait.