Skip to main content

Második alkalommal szervezett szakmai konferenciát a székelyföldi romák helyzetéről az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete. A Kettős kisebbségben címmel megtartott találkozóra Sepsiszentgyörgyön került sor.

A rendezvényen Sepsiszentgyörgy alpolgármestere, Tóth-Birtan Csaba hangsúlyozta, a város vezetősége kiemelten fontosnak tartja, hogy a roma közösség is részesedjen a város fejlődéséből és jobb életkörülmények között élhessen. „Ennek érdekében elkötelezettek vagyunk abban, hogy a felnőttek számára szakmai képzéseket biztosítsunk, munkahelyek létesítését támogassuk, valamint a fiatalokat felkészítsük és ösztönözzük a továbbtanulásra. Az integráció eléréséhez hangsúlyozzuk a nyitottság és elfogadás fontosságát. Meggyőződésünk, hogy a kölcsönös megértés és a szeretet nyelve segíthet az együttélés minőségének javításában” – fogalmazott az alpolgármester.

Sztojka Attila, magyarországi romaügyi kormánybiztos online jelentkezett be az eseményre. Ismertetve a magyarországi helyzetet elmondta: „A párbeszéd tudja előrevinni az embereket, és az értékek tudnak a legjobban összekötni bennünket. Ez a konferencia ezt a célt szolgálja, képes a párbeszéd elindítására. Egy olyan rendezvény, amelynek alapja az értékek keresése, azoknak az értékeknek a megkeresése, amelyek nem a különbségeket mutatják be, hanem amelyek összekötnek. A párbeszéd, amit a konferencia keretében is folytatunk, célja alapvetően az kell legyen, hogy a kisebbségtudatot és a nemzettudatot, az összetartozás erejével és mindinkább az összefogás elérésével valósítsuk meg.”

Kiss Imre, Kovászna megyei főtanfelügyelő hangsúlyozta, hogy az oktatási intézmények meghatározó szerepet játszanak az emberek szociális helyzetének alakításában, ugyanakkor képesek a változások elősegítésére. „A mi felelősségünk az, hogy minden roma közösség tagja részesüljön az oktatásban, és lehetősége legyen iskolába járni. A feladatunk, hogy neveljünk és oktassunk. Hiszünk abban, hogy a tanulás által képesek vagyunk segíteni a közösség tagjainak kiemelkedni a szerényebb helyzetből” – jelentette ki a főtanfelügyelő.

Makkai Péter, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezet roma munkacsoportjának vezetője szintén az oktatás szerepének fontosságára hívta fel a figyelmet.

A rendezvény második kiadásán nemcsak a Kovászna megyei helyzetre fektettek hangsúlyt a szervezők, hanem a szomszédos, Hargita megyei romahelyzetről is tárgyaltak. András Lóránd, a Hargita Megyei Mélyszegénység Munkacsoport koordinátora arról számolt be, hogy a térség két éve kezdett dolgozni az együttélés feltételeinek javításán. A munka kezdetén részletes felmérésre került sor, amely eredményeként megalkották az együttélési stratégiát, amelynek elsődleges célja az volt, hogy a Hargita megyében élő cigány közösségeknek megteremtsék a lehetőséget arra, hogy egyenlőek legyenek, hogy előre haladjanak és, hogy a megye közösségét gazdagítsák.

Dima Mihály, az Erdélyi Roma Testvériség Egyesület elnöke a találkozó fontosságát hangsúlyozta: „Tavaly elindultunk egy úton, és úgy gondolom, hogy jó irányba haladunk. A roma közösség ugyanúgy része a nagy közösségnek, ezért ugyanúgy kell segíteni, támogatni őket.”  

A konferencia résztvevői elismeréssel szóltak a már elért fejlődésekről, ugyanakkor a műhelymunka során közös célokat és teendőket fogalmaztak meg a jövőre nézve. Az integráció és oktatás fontosságát emelték ki, különös hangsúlyt fektetve a kisebbségi kultúra megőrzésére és a társadalmi egyenlőség előmozdítására. Továbbra is a cél, hogy a mediátorok segítségével a roma közösség is egyenértékű, minőségi oktatásban és egészségügyi ellátásban részesüljön, mint a többi közösség, és számukra is lehetőségeket teremtsenek arra, hogy fejlődni tudjanak, illetve a jövőben helyt tudjanak állni a munkaerőpiacon.

az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezet sajtóirodája      

2023. december 15.